LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kalendārs
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2016. gadā

2016. gadā turpinās dabas aizsardzības plānus izstrāde šādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: DL Jašas-Bicānu ezers, DL Laugas purvs, DL Lielais Pelečāres purvs, DL Rušonu ezera salas, DL Sātiņu dīķi, DL Silabebru ezers, DL Ziemeļu purvi, Dabas piemineklis "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi".

 
Datums, laiks un
pasākuma vieta
Pasākuma organizētājs
Pasākuma nosaukums un anotācija
Atbildīgais par pasākumu
16.12.2016.
Riebiņu kultūras centra mazā zāle, Saules iela 8A, Riebiņi, Riebiņu nov.
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un Vides izglītības centrs
Dabas lieguma „Lielais Pelečāres purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes noslēguma sanāksme - plkst. 11:00
Dabas lieguma „Jašas-Bicānu ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes noslēguma sanāksme - plkst. 11:30
Dabas lieguma „Rušonu ezera salas” dabas aizsardzības plāna izstrādes noslēguma sanāksme - plkst. 12:00
Uldis Valainis, projekta vadītājs, 65426719
25.112016. plkst. 11:00
Ramatas pagasta pārvaldē, „Ķīši”, Ramatas pag., Mazsalacas nov.
LIFE projekts "Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā" Dabas lieguma ZIEMEĻU PURVI dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme
Sanāksmē plānots:
11.00-11.20   Māra Pakalne, Latvijas Universitāte, projekta vadītāja. Pārskats par Ziemeļu purvu Dabas aizsardzības plāna izstrādes rezultātiem un apsaimniekošanas pasākumiem.
11.20-11.40   Oļģerts Aleksāns, Latvijas Universitāte, projekta hidrologs. Hidroloģisko pētījumu rezultāti un apsaimniekošanas pasākumi Ziemeļu purvos.
11.40-12.00   Mārtiņš Kalniņš, bezmugurkaulnieku eksperts. Bezmugurkaulnieki un apsaimniekošanas pasākumi Ziemeļu purvos.
12.20-12.40   Aivars Petriņš, ornitologs. Ziemeļu purvu ornitofauna un apsaimniekošanas pasākumi.
12.40-12.50   SIA E-Būvvadība pārstāvis. Informācija par tehniskajiem projektiem hidroloģiskā režīma stabilizēšanai Ziemeļu purvos.
12.50   Diskusija un apsaimniekošanas pasākumu apspriešana.

Sanāksme ir atklāta, un tajā var piedalīties ikviens interesents.
Māra Pakalne, 29511001
14.10.2016. plkst. 11:00 Bīriņu Sabiedriskais centrs, Limbažu novads Vidrižu pagasts Biedrība Baltijas krasti Dabas lieguma LAUGAS PURVS dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme Gundega Freimane, 67212148
11.10.2016. pklst. 11:00
Mežvidos Novadnieku pagasta pārvaldē, Novadnieku pag., Saldus nov.
Latvijas Dabas fonds Dabas lieguma "Sātiņu dīķi" dabas aizsardzības plāna atkārtotā sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Dabas liegums atrodas Saldus novada Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu un Zirņu pagastos.

Ar precizēto dabas aizsardzības plānu var iepazīties no 26.09.2016.
 • Saldus novada pašvaldībā (Striķu iela 3, Saldus)
 • Novadnieku pagasta pārvaldē (Mežvidi, Novadnieku pagasts),
 • tīmekļa vietnē www.ldf.lv.

Rakstiskus priekšlikumus lūdzam sniegt līdz 18.10.2016. dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem:
Latvijas Dabas fonds,
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010,
tālr. 67830999, 26102617,
www.ldf.lv.
29.09.2016. plkst.13:00
Riebiņu kultūras centra mazā zāle, Saules iela 8A, Riebiņi, Riebiņu nov.
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un Vides izglītības centrs Dabas lieguma "Rušona ezera salas" dabas aizsardzības plāna abiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu saturu līdz 27.09.2016. var iepazīties Riebiņu novada domē (Saules ielā 8, Riebiņi).
Rakstiskus priekšlikumus plāna izstrādātājiem var iesniegt līdz 27.09.2016.  DU Dabas izpētes un vides izglītības centrā Daugavpilī, Parādes ielā 1A, 101. kab.
Uldis Valainis, projekta vadītājs, 65426719
29.09.2016. plkst.12:00
Riebiņu kultūras centra mazā zāle, Saules iela 8A, Riebiņi, Riebiņu nov.
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un Vides izglītības centrs Dabas lieguma "Jašas – Bicānu ezers" dabas aizsardzības plāna abiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plāna saturu līdz 27.09.2016. var iepazīties Riebiņu novada domē (Saules ielā 8, Riebiņi).
Rakstiskus priekšlikumus plāna izstrādātājiem var iesniegt līdz 27.09.2016. DU Dabas izpētes un vides izglītības centrā Daugavpilī, Parādes ielā 1A, 101. kab.
Uldis Valainis, projekta vadītājs, 65426719
29.09.2016. plkst.11:00
Riebiņu kultūras centra mazā zāle, Saules iela 8A, Riebiņi, Riebiņu nov.
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un Vides izglītības centrs Dabas lieguma "Lielais Pelēčāres purvs" dabas aizsardzības plāna abiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas lieguma „Lielais Pelečāres purvs” dabas aizsardzības plānu saturu līdz 27.09.2016. var iepazīties Riebiņu novada domē (Saules ielā 8, Riebiņi), Krustpils novada domē (Rīgas iela 150A, Jēkabpils), Līvānu novada domē (Rīgas iela 77, Līvāni) un Varakļānu novada domē (Rīgas 13, Varakļāni).
Rakstiskus priekšlikumus plāna izstrādātājiem var iesniegt līdz 27.09.2016. DU Dabas izpētes un vides izglītības centrā Daugavpilī, Parādes ielā 1A, 101. kab.
Uldis Valainis, projekta vadītājs, 65426719
05.09.2016. plkst.12:30
Riebiņu kultūras centra mazā zālE, Saules iela 8A, Riebiņi, Riebiņu nov.
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un Vides izglītības centrs
Dabas lieguma "Jašas – Bicānu ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Uldis Valainis, projekta vadītājs, 65426719
05.09.2016. plkst.12:00
Riebiņu kultūras centra mazā zālE, Saules iela 8A, Riebiņi, Riebiņu nov.
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un Vides izglītības centrs
Dabas lieguma "Rušona ezera salas" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Uldis Valainis, projekta vadītājs, 65426719
05.09.2016. plkst.11:00
Riebiņu kultūras centra mazā zālE, Saules iela 8A, Riebiņi, Riebiņu nov.
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un Vides izglītības centrs
Dabas lieguma "Lielais Pelēčāres purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Uldis Valainis, projekta vadītājs, 65426719
11.07.2016. plkst. 9:30
Krimuldas novada pašvaldība, Parka iela 1, Ragana
Latvijas Dabas Fonds
Dabas pieminekļa "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēguma sanāksme
Lelde Enģele, 26102617
30.06.2016. plkst.13:00
Riebiņu kultūras centra mazā zālE, Saules iela 8A, Riebiņi, Riebiņu novads
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un Vides izglītības centrs
Dabas lieguma "Jašas-Bicānu ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Uldis Valainis, projekta vadītājs, 65426719
30.06.2016. plkst.12:30
Riebiņu kultūras centra mazā zālE, Saules iela 8A, Riebiņi, Riebiņu novads
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un Vides izglītības centrs
Dabas lieguma "Rušona ezera salas" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Uldis Valainis, projekta vadītājs, 65426719
30.06.2016. plkst.11:00
Riebiņu kultūras centra mazā zālE, Saules iela 8A, Riebiņi, Riebiņu novads
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un Vides izglītības centrs
Dabas lieguma "Lielais Pelēčāres purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Uldis Valainis, projekta vadītājs, 65426719
14.06.2016. plkst.16:00
Lēdurgas kultūras nama mazā zāle, Lēdurga, Krimuldas novads
RĪKO: Latvijas Dabas Fonds
Dabas pieminekļa "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Dabas aizsardzības plāna redakcija apspriešanai pieejama vietnē https://www.failiem.lv/u/qbbdfabe
Ja nav iespēju piedalīties sanāksmē, plāna izstrādātāji aicina iesniegt rakstiskus komentārus, vēlams līdz 14. jūnija rītam, lai sanāksmē tos varētu apspriest.
Komentāru oficiālais iesniegšanas termiņš ir 17.06.2016.
Lelde Enģele, 26102617
26.05.2016. plkst. 10:00
Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas ielā 7, Sigulda
Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” Uzraudzības grupas sēde
 Kaspars Pabērzs, 29121093
23.05.2015. plkst. 11:00 Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā
Informatīvā sanāksme par dabas lieguma LAUGAS PURVS dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti par dabas lieguma „Laugas purvs” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Dabas liegums atrodas Krimuldas novada Lēdurgas pagastā un Limbažu novada Vidrižu pagastā, platība: 755 ha. Dibināts 1999. gadā reto un īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai. Nozīmīga vieta gan ligzdojošiem, gan caurceļojošiem putniem. Teritorijā atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamie biotopi: neskarti augstie purvi, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās, pārejas purvi un slīkšņas, distrofi ezeri.
Aicnāti visi interesenti.
Gundega Freimane, 67212148
18.04.2016. plkst. 11:00 Ances pagasta Kultūras nama Mazā zāle, Ance, Ances pag., Ventspils nov.
SIA "METRUM"
Dabas lieguma "Ances purvi un meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēguma sanāksme
Ilze Circene, 67860305
12.04.2016. plkst.14:00 Lēdurgas kultūras nama mazā zāle, Lēdurga, Krimuldas novads
Latvijas Dabas Fonds
Dabas pieminekļa "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Dabas aizsardzības plāna 1. redakcijas izskatīšana
Lelde Enģele, 26102617
06.04.2016. plkst. 12:00 Veclaicenes tautas nams„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov.
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"
Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēguma sanāksme
Aiga Tora, 67242411
30.03.2016. plkst.17:30 Nīcas kultūras nama skatītāju zāle
Latvijas Dabas fonds Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, e-pasts: ldf@ldf.lv; tālr. 67830999
Dabas parka "Bernāti" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar plāna tekstu var iepazīties:
 • Nīcas bibliotēkā;
 • Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv; Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv;
 • Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā: integralplan.daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/
Priekšlikumus un ierosinājumus plāna izstrādātājam var iesniegt sanāksmes laikā, kā arī līdz 4. aprīlim sūtīt pa pastu vai uz e-pastu.
Baiba Strazdiņa, 67830999
 29.03.2016. plkst.15:30 Vērgales tautas nams
 Latvijas Dabas fonds
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010,
e-pasts: ldf@ldf.lv;
tālr. 67830999
Dabas lieguma "Ziemupe" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar plāna tekstu var iepazīties:
 • Ziemupes un Pāvilostas bibliotēkā;
 • Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv;
 • Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv;
 • Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā: integralplan.daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/
 Priekšlikumus un ierosinājumus plāna izstrādātājam var iesniegt sanāksmes laikā, kā arī līdz 4. aprīlim sūtīt pa pastu vai uz e-pastu.
Baiba Strazdiņa, 67830999
24.03.2016. plkst.10:00 Ezermalas iela 28, Saules dārzs, Mežaparks, rīga, LV-⁠1014
SIA "Vides konsultāciju birojs"
Dabas liegumu “Vecdaugava” un “Jaunciems " dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu noslēguma sanāksme
Ar darba aizsardzības plānu aktuālo redakciju no 18.03.2016. varēs iepazīties www.vkb.lv sadaļā Jaunumi
Maruta Blūma, 67557668
17.03.2016. plkst. 16:00 Kandavas kultūras nama Mazā zāle, Lielā iela 28, Kandava
18.03.2016. plkst. 12:00 Sabiles kultūras nams, Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads
18.03.2016. plkst. 17:00 Rendas kultūras nams "Vīgneri", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads
SIA "METRUM", Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011 67860305, www.metrum.lv
Dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme Kandavā
17.03.2016. Kandavā sākot no 14:00
18.03.2016. Sabilē sākot no 11:00
18.03.2016. Rendā sākot no 16:00 būs iespēja saņemt konsultācijas no SIA “METRUM” un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem.
Aicinām Jūs piedalīties sanāksmē/ēs un izteikt savu viedokli par plāna projekta risinājumiem un iesniegt priekšlikumus tā uzlabošanai rakstiski līdz 2016.gada 23.martam, adresējot tos pa pastu plāna izstrādātājam SIA „METRUM” (Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālr.678603011, www.metrum.lv) vai rakstot e-pastu teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts ilze.circene@metrum.lv
Ar dabas aizsardzības plāna projektu dabas parkam “Abavas senleja” sākot ar 2016.gada 3.martu varēs iepazīties:
 • elektroniski - lejupielādēt;
 • izdrukas veidā - Kandavas novada domē;
 • izdrukas veidā - Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē;
 • izdrukas veidā - Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē;
 • izdrukas veidā - Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldē.
Ilze Circene, ilze.circene@metrum.lv, 67860305
11.03.2016. plkst. 13:00 Ances pagasta Kultūras nama Mazā zāle, "Ausmas", Ance, Ventspils nov. Ances pag.
SIA "METRUM", Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011 67860305, www.metrum.lv
Dabas lieguma "Ances purvi un meži" atkārtota dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Dabas liegums "Ances purvi un meži" atrodas Ventspils novada Ances un Tārgales pagastu teritorijā. Dabas aizsardzības plāns sagatavots laika periodam no 2016.-2028. gadam
Ar dabas aizsardzības plānu no 2016. gada 26. februāra līdz 16. martam varēs iepazīties:
 • klātienē - Ances pagasta pārvaldē ("Ausmas", Ance, Ventspils novada Ances pagasts),
 • klātienē - Tārgales pagasta pārvaldē ("Dzintarkalni", Tārgales ciems, Tārgales pagasts, Ventspils novads),
 • elektroniski - dabas aizsardzības plāna izstrādātāja SIA "METRUM" tīmekļa vietnē www.metrum.lv
 • elektroniski - lejupielādējot dabas aizsardzības plānu 
Sniegt rakstiskus priekšlikumus iespējams, adresējot tos plāna izstrādātājam, no 2016. gada 26. februāra līdz 16. martam. 
Ilze Circene, ilze.circene@metrum.lv, 67860305
Sandra Ikauniece, sandra.ikauniece@daba.gov.lv, 26532258
11.03.2016. plkst. 11:00 Jaunannas bibliotēka, "Liepzari", Jaunannas pag., Alūksnes nov.
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"
Dabas lieguma "Jaunanna" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēguma sanāksme
Aiga Tora, 67242411
10.03.2016. plkst.17:00 Liepājas RVP telpas, Liepāja, Jaunā ostmala 2a
Latvijas Dabas fonds
Dabas parka "Bernāti" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Baiba Strazdiņa, 67830999
08.03.2016. plkst 11:00. Ventspils novada Zlēku pagasta kultūras nams, "Kultūras nams", Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads
SIA "Metrum"
Dabas lieguma "Nagļu un Ansiņu purvs", "Pluču tīrelis" un "Druviņu tīrelis" dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu noslēguma sanāksme
Ilze Circene, 28323046
08.03.2016. plkst 14:00. p/a „Kuldīgas attīstības aģentūrā”, Pilsētas laukums 3, Kuldīga
SIA "Metrum"
Dabas lieguma "Manģenes meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēguma sanāksme
Ilze Circene, 28323046
08.03.2016. plkst. 14:00 Pāvilostas novada dome
Latvijas Dabas fonds
Dabas lieguma "Ziemupe" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3. sanāksme
Baiba Strazdiņa, 26556605
07.03.2016. plkst. 11:00 Atpūtas māja “Dubezers”, Pilskalne, Pilskalnes pag., Ilūkstes nov.
SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
Dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas noslēguma sanāksme
Margita Deičmane
02.03.2016. plkst.11:00 Daugavpils novada dome, mācību zāle (1. stāvs 8. auditorija)
SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment  
Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas pēdējā sanāksme
Lūcija Kursīte, tālr. 26555264
25.02.2016. plkst. 14:00 Nīcas tūrisma informācijas centrs, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas nov.
Latvijas Dabas fonds
Dabas parka "Bernāti" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Baiba Strazdiņa, 26556605
23.02.2015. plkst. 13:00 Ances pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Vālodzīte", "Valodzes", Ance, Ances pag., Ventspils nov.
SIA "METRUM"
Dabas lieguma "Ances purvi un meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Ilze Circene, 67860305
22.02.2016. plkst. 16:00
Vecpiebalgas kultūras nams, Gaismas iela 1, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"
Aizsargājamo ainavu apvidus "Vecpiebalga" dabas aizsardzības plāna atkārtota sabiedriskās apspriešanas sanāksme
2015. gada 10. decembrī notika aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām tika saņemti daudzu iedzīvotāju iesniegumi ar iebildumiem un ierosinājumiem. Dabas aizsardzības plānā ir koriģēts piedāvātais teritorijas funkcionālais zonējums, papildināts un precizēts individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts. 
Ar dabas aizsardzības plānu no 08.02.2016. var iepazīties:
 • Vecpiebalgas novada pašvaldībā (Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.) darba laikā;
 • Inešu pagasta pārvaldē (Pils, Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov.) darba laikā;
 • Taurenes pagasta pārvaldē ("Nēķina muiža", Taurene, Taurenes pag.,Vecpiebalgas nov.) darba laikā; Ziemera pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts) darba laikā; Jaunlaicenes pagasta pārvaldē („Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts) darba laikā;
 • tīmekļa vietnēs mājaslapās www.vecpiebalga.lv;
 • izstrādātāja tīmekļa vietnē www.environment.lv (sadaļā “Jaunumi”).
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 29.02.2016. uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV–1010, faksu 67242466, e-pastu elle@environment.lv
19.02.2016. plkst. 13:00 Sabiles kultūras nams, Ventspils iela 14, Sabile, Talsu nov.
SIA "Metrum"
Dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme
Ilze Circene, 28323046,
ilze.circene@metrum.lv
Ilmārs Bodnieks, 26786191,
ilmars.bodnieks@gmail.com
18.02.2016. plkst. 14:30 Bukaišu tautas nams, Lidoņi, Bukaiši, Bukaišu pag., Tērvetes nov.
Latvijas Dabas fonds
www.ldf.lv
Dabas lieguma "Ukru gārša" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Valda Baroniņa, 67830999
18.02.2016. plkst. 10:30 Saldus novada pašvaldība, Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov.
Latvijas Dabas fonds
www.ldf.lv
Dabas lieguma "Zvārde" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Valda Baroniņa, 67830999
02.02.2016. plkst. 17:00 Veclaicenes tautas nams, Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov.
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"
Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu no 20.01.2016. var iepazīties:
 • Alūksnes novada domē (211. kabinets, Dārza iela 11, Alūksne) darba laikā;
 • Apes novada bibliotēkā (Skolas iela 4, Ape) darba laikā;
 • Veclaicenes pagasta pārvaldē („Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts) darba laikā;
 • Ziemera pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts) darba laikā;
 • Jaunlaicenes pagasta pārvaldē („Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts) darba laikā;
 • tīmekļa vietnēs www.aluksne.lv un www.apesnovads.lv;
 • izstrādātāja tīmekļa vietnē www.environment.lv (sadaļā “Jaunumi”).
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 15.02.2016. uz
 • pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010,
 • faksu 67242466,
 • e-pastu elle@environment.lv
26.01.2016. plkst. 13:00 
Sabiles kultūras namā (Ventspils ielā 14, Sabile, Talsu novads)
SIA "Metrum"
Dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Ilze Circene, 28323046, ilze.circene@metrum.lv
Ilmārs Bodnieks, 26786191, ilmars.bodnieks@gmail.com
 25.01.2016. plskt. 15:00
Daugavpils novada pašvaldība, Rīgas iela 2, Daugavpils
 Daugavpils Universitāte
Dabas aizsardzības plānu izstrādā Daugavpils Universitāte, finansētāji - Latvijas vides aizsardzības fonds un Daugavpils novada Dome.
Dabas lieguma "Ļubasts" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties no 11.01.2016. līdz 01.02.2016.:
 • Daugavpils novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Daugavpils, Rīgas iela 2, 29. kabinets) darba laikā;
 • Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv;
 • Daugavpils Universitātes tīmekļa vietnē www.du.lv
Priekšlikumus var sniegt, rakstot Jolanta Bāra, Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1a vai sūtot uz e-pastu jolanta.bara@biology.lv
 Jolanta Bāra, 26465530
22.01.2016. plskt. 14:00
Jaunannas tautas nama Lielā zāle, Jaunanna, Alūksnes nov.
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"
Dabas lieguma "Jaunanna" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu no 11.01.2016. var iepazīties:
 • Jaunannas pagasta pārvaldē („Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads) darba laikā;
 • tīmekļa vietnē www.aluksne.lv;
 • izstrādātāja tīmekļa vietnē www.environment.lv
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 01.02.2016. uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv
21.01.2016. plkst. 13:00 VAMOIC telpas, Ernestīnes iela 34, Rīga
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas pēdējā sanāksme
Viesturs Ķerus, 29459742
12.01.2016. plkst. 15:00
atpūtas māja “Dubezers”, Pilskalne, Pilskalnes pag., Ilūkstes nov.
SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
Dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties no 29.12.2015. līdz 12.01.2016. 
 • Ilūkstes novada pašvaldībā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā) darba laikā
 • Pilskalnes pagasta pārvaldē (Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā) darba laikā
 • SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment tīmekļa vietnē www.environment.lv (sadaļā “Jaunumi”).
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 26.01.2016. uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv
08.01.2016. plkst. 11:00
Ventspils novada Rendas pagasta pārvalde, "Vīgneri", Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov.
 SIA "METRUM"
Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālr. 67860305, www.metrum.lv. 
Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
Dabas lieguma "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu no 30.12.2015. līdz 13.01.2016. var iepazīties
 • Kuldīgas novada domē, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301;
 • SIA "METRUM", Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011;
 • tīmekļa vietnē www.metrum.lv
Sniegt rakstiskus priekšlikumus iespējams, adresējot tos SIA "METRUM", Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, vai ilze.circene@metrum.lv laikā no 30.12.2015. līdz 13.01.2016.
Ilze Circene, 28323046,
ilze.circene@metrum.lv
Ilmārs Bodnieks, 26786191,
ilmars.bodnieks@gmail.com
06.01.2016.
Zlēku pagasta kultūras nams, "Kultūras nams", Zlēkas, Zlēku pag., Ventspils nov.
 SIA "METRUM"
Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālr. 67860305, www.metrum.lv
Dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
Dabas lieguma "Nagļu un Ansiņu purvs",  "Druviņu tīrelis" un "Pluču tīrelis" dabas aizsardzības plānu sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
 • plkst. 11:00 dabas liegumam "Nagļu un Ansiņu purvs";
 • plkst. 13:00 dabas liegumam "Druviņu tīrelis";
 • plkst. 14:30 dabas liegumam "Pluču tīrelis".
Ar dabas aizsardzības plāniem no 29.12.2015. līdz 12.01.2016. var iepazīties
 • Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldē (Zlēku ciems, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617),
 • Ventspils novada Usmas pagasta pārvaldē (Usma, "Auseklīši", Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619)
 • Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldē ("Ugāles pagasta nams", Ugāles ciems, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615),
 • SIA "METRUM" tīmekļa vietnē www.metrum.lv.
Sniegt rakstiskus priekšlikumus iespējams, adresējot tos SIA "METRUM", Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, vai ilze.circene@metrum.lv laikā no 29.12.2015. līdz 12.01.2016.
Ilze Circene, 28323046, ilze.circene@metrum.lv
Ilmārs Bodnieks, 26786191, ilmars.bodnieks@gmail.com