LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kalendārs
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2017. gadā

2017. gadā turpinās dabas aizsardzības plānus izstrāde šādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: DL Laugas purvs, DL Sātiņu dīķi, DL Ziemeļu purvi.

 
Datums, laiks un
pasākuma vieta
Pasākuma organizētājs
Pasākuma nosaukums un anotācija
Atbildīgais par pasākumu
20.01.2017. plkst. 11:00 Bīriņu Sabiedriskais centrs, Limbažu novads Vidrižu pagasts Biedrība Baltijas krasti Dabas lieguma LAUGAS PURVS dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme Gundega Freimane, 67212148