LV  
  EN  
  RU
  LT
Google | iekšējais
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris


2015-05-25
Dabas, zinātnes un mākslas simbioze
Dabas koncertzāle ir pasākums, kas ir attīstījies kopš 2006. gada kā brīvā dabā notiekošu izglītojošu darbnīcu un koncerta apvienojums, lai tuvinātu cilvēkus dabai un sekmētu izpratni par to un tās iemītniekiem un kā par to rūpēties.
2015-05-22
Stāvoklis dabā Eiropas Savienībā
Komisija ir pieņēmusi jaunu ziņojumu, kas ir līdz šim pilnīgākais ES dabas stāvokļa novērtējums. Tajā ir secināts, ka mērķtiecīgiem saglabāšanas pasākumiem ir bijuši panākumi, tomēr ir jāpieliek daudz lielākas pūles, lai uzlabojums būtu nozīmīgs.
2015-05-20
Notiks seminārs par meža susuru sugas aizsardzības plāna izstrādi
Nedēļas nogalē, 2015. gada 22.-23. maijā, Daugavpils novadā, Daugavpils Universitātes mācību bāzē notiks teorētiski praktisks seminārs speciālistiem un ekspertiem par meža susuru (Dryomys nitedula) sugas aizsardzības plāna izstrādi.
2015-05-19
Dabas aizsardzības pārvaldes projekts saņem Latvija-Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas balvu
Dabas aizsardzības pārvaldes projekts „Pārrobežu aizsargājamās teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana ilgtspējīgai teritorijas apsaimniekošanai” saņēmis balvu nominācijā BEST MANAGEMENT (Labākā vadība).
2015-05-18
22. maijs – Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena
22. maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena. Lai atzīmētu šo dienu, Dabas aizsardzības pārvalde Latvijas reģionos 22. maijā organizēs vairākus pasākumus.
2015-05-18
Pasaulē visvairāk aizsargājamā kukaiņu suga
Neskatoties uz plašo izplatību lapkoku praulgrauzis ir pasaulē visvairāk aizsargājamā kukaiņu suga, jo visā savas izplatības arealā to populaciju pastāvēšana ir stipri apdraudēta.
2015-05-18
Dabas koncertzāle dodas pļavās
2015. gadā uz Dabas koncertzāli Kurzemē un Vidzemē aicina pļavas dedestiņa. Pasākumi notiks 13.jūnijā Rūšu pļavās Smārdes pagastā Engures novadā netālu no Milzukalna un 19.jūnijā Drusku kalnā netālu no Kornetiem Veclaicenes pagastā Alūksnes novadā.
2015-05-15
Atzīmēs Eiropas dabas un nacionālo parku dienu
Dabas aizsardzības pārvalde, kas ir vadošā valsts pārvaldes iestāde dabas aizsardzības jomā un apsaimnieko īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā, šogad Eiropas dabas un nacionālo parku dienu atzīmēs, organizējot aktivitātes visā Latvijā.
2015-05-14
Siguldā aug Baltijā lielākā egle
Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti Gaujas nacionālā parka teritorijā Siguldā konstatējuši egli, kas uzskatāma ne vien par dižāko Latvijā, bet arī Baltijā, kā arī vienu no 30 lielākajām Eiropā.
2015-05-13
Pievadceļa remonta dēļ uz laiku slēgta Lielā Ķemeru tīreļa laipas taka
Šonedēļ uzsākti Lielā Ķemeru tīreļa laipas pievadceļa remontdarbi, un apmeklētājiem taka uz laiku slēgta. Remontdarbu laikā notiks ceļa seguma rekonstrukcija un paplašināšana.
Dabas aizsardzības pārvalde. Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 Tālr.: 67509545
Reģ.Nr. LV90009099027 TRELLV22 Valsts kase Konta Nr. LV75TREL2210650029000 Ziedojumu konta Nr. LV75TREL721078D000000
e-pasts: daba@daba.gov.lv     Darba laiks: 8:30 - 17:00