LV  
  EN  
  RU
  LT
Google | iekšējais
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris


2015-04-22
Zviedru studenti iepazīst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu
Aizvadītajā nedēļā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā viesojās studenti no Stokholmas Universitātes, lai iepazītos ar tā darbības principiem un līdzšinējo pieredzi biosfēras rezervāta koncepta iedzīvināšanā un uzturēšanā.
2015-04-22
Tuvojas ikgadējā Ceļotāju diena Ķemeru nacionālajā parkā
Lai popularizētu atpūtu dabā un atklātu vasaras tūrisma sezonu, 9. maijā Ķemeru nacionālajā parkā norisināsies ikgadējā Ceļotāju diena.
2015-04-20
Dabas aizsardzības pārvalde visā Latvijā atzīmēs Starptautisko Zemes dienu
Lai atgādinātu, cik trausla ir Zeme un aicinātu saglabāt tās dabisko vidi, 22. aprīlī pasaulē tiek atzīmē Starptautiskā Zemes diena. Arī Dabas aizsardzības pārvalde visā Latvijā organizēs pasākumus, lai informētu un izglītotu par norisēm dabā.
2015-04-20
Informē par mikroliegumu veidošanu Rāznas nacionālajā parkā
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas iniciatīvas 15. aprīlī Dagdas novada Andrupenē un Rēzeknes novada Kaunatā norisinājās informatīvas sanāksmes par mikroliegumu izveidošanu Rāznas nacionālajā parkā.
2015-04-20
Pēcleduslaikmenta relikts
Pundurbērzs (Betula nana) Latvijas augu valstī ir ne tikai rets un aizsargājams, bet arī relikts jeb ļoti sens augs, jo saglabājies no pēcleduslaikmeta perioda.
2015-04-17
Ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīkiem veicinās tūrismu Latvijā
Projekta ietvaros Latvijā izstrādātā mobilā aplikācija “Dabas tūrisms”, kā arī 16 virtuālās tūres, kas tajā iekļautas. Tāpat vairāk nekā desmit vietās uzstādīti jauni informācijas termināli un veikti citi uzlabojumi, lai attīstītu dabas tūrismu.
2015-04-16
Aicinām piedalīties talkās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Pavasaris tradicionāli ir talku laiks. 25. aprīlī, kad visā Latvijā norisināsies Lielā talka, arī Dabas aizsardzības pārvalde organizēs teritoriju sakopšanas pasākumus un aicina ikvienu interesentu iesaistīties.
2015-04-15
15.aprīlis-Krustkalna dabas rezervāta dibināšanas diena
Krustkalna rezervāts izveidots 1977. gadā, un ir viens no četriem dabas rezervātiem Latvijā. Tas atrodas Madonas novada Ļaudonas un Mārcienas pagasta teritorijās.
2015-04-15
Ķemeru nacionālajā parkā pulcējušies purvu eksperti
Ķemeru nacionālajā parkā pulcējušies purvu eksperti, lai dalītos redzējumā par izstrādātiem kūdras purviem, to interpretāciju caur Eiropas Savienības biotopu klasifikācijas prizmu, kā arī to nākotni ekosistēmu atjaunošanas kontekstā.
2015-04-14
Dabas tūrisma infrastruktūras attīstībā Latvijā ieguldīs 2,7 miljonus eiro
Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu 2,7 miljonu apmērā Latvijā šogad tiks turpināta dabas tūrisma infrastruktūras tūrisma attīstība.
Dabas aizsardzības pārvalde. Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 Tālr.: 67509545
Reģ.Nr. LV90009099027 TRELLV22 Valsts kase Konta Nr. LV75TREL2210650029000 Ziedojumu konta Nr. LV75TREL721078D000000
e-pasts: daba@daba.gov.lv     Darba laiks: 8:30 - 17:00