LV  
  EN  
  RU
Google | iekšējais
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris


2014-08-18
Dabas parkā "Silene" notikušas mācības par spāru aizsardzības aspektiem
No 13. līdz 15.augustam Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” notika mācību seminārs par resnvēdera purvuspāres (Leucorrhinia caudalis) aizsardzību.
2014-08-18
Uzsākts projekts, kas sekmēs aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integrāciju pašvaldību teritoriju plānojumā
Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi Norvēģijas finanšu instrumenta programmas projekta „Integrētie plānojumi” realizāciju, kura ietvaros notikušas pirmās ekspertu un vietējo pašvaldību pārstāvju tikšanās Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē.
2014-08-15
Veiksmīgi noslēdzies pārrobežu maratons cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām
Noslēdzies vairāk nekā nedēļu ilgais maratons Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurā piedalījās cilvēki ratiņkrēslos.
2014-08-15
400 miljonu gadu senās bruņuzivs stāsts izskanējis
Kā nu kurš – cits ejot pielijušo ceļu, cits ar laivu pārcēlāju, cits ar divriteni – 9. augusta pievakarē cilvēki devās uz Balonu pļavu Gaujas nacionālajā parkā, lai izzinātu 400 miljonu gadu senās bruņuzivs stāstu.
2014-08-14
Dabas izglītības centros notiks projekta „Cilvēki un daba” noslēguma pasākumi
Tuvojoties Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Cilvēki un daba” noslēgumam, Dabas aizsardzības pārvalde trīs dabas izglītības centros rīko reģionālos projekta noslēguma pasākumus.
2014-08-12
Notiks apmācību seminārs par spāru aizsardzības aspektiem
No 13. augusta līdz 15. augustam Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” notiks mācību seminārs resnvēdera purvuspāres sugas aizsardzībā iesaistītajām ieinteresētajām organizācijām un personām.
2014-08-12
Turpinās iepazīšanās ar projekta „Integrētie plānojumi” teritorijām
Turpinās iepazīšanās ar projekta „Integrētie plānojumi” teritorijām, tiekoties ar vietējo pašvaldību speciālistiem, pārrunājot dabas aizsardzības plānu izstrādes procesu un to iespējamo integrāciju teritorijas plānojumā.
2014-08-12
Dabas izglītības centros rosība nerimst arī vasarā
Skolēni devušies vasaras brīvlaikā un varētu šķist, ka Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centros arī iestājies miers un klusums, tomēr tajos joprojām notiek aktīva rosība.
2014-08-08
Cilvēki ratiņkrēslos uzsāk maratonu pierobežu aizsargājamās dabas teritorijās
Ar mērķi iedvesmot cilvēkus ar invaliditāti doties dabā, mainīt sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti un viņu iespējām ceļot, „Lietuvas invalīdu biedrība” no 5. līdz 12. augustam rīko pārrobežu maratonu.
2014-08-08
Sestdien Gaujas senielejā projekta "Dabas koncertzāle" ietvaros skanēs bruņuzivs stāsti
Nedēļas nogalē - 9.augustā, Balonu pļavā notiks Dabas koncertzāle, kuras laikā ikviens aicināts doties pārgājienos, iesaistīties izziņas laboratoriju un radošo darbnīcu aktivitātēs, kā arī vērot iespaidīgo video, mūzikas un mākslas performanci.
Dabas aizsardzības pārvalde. Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 Tālr.: 67509545
Reģ.Nr. LV90009099027 TRELLV22 Konta Nr. LV75TREL2210650029000
e-pasts: daba@daba.gov.lv     Darba laiks: 8:30 - 17:00