LV  
  EN  
  RU
Google | iekšējais
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris


2014-04-24
Ķemeru nacionālā parka Ceļotāju diena 3. maijā – šogad dabiski veselīgās noskaņās!
Sestdien, 3. maijā, jau ceturto gadu pēc kārtas Ķemeru nacionālajā parkā notiks Ceļotāju diena, kad savas durvis plaši ver ne tikai dabas takas un objekti, bet arī vietējie uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji, aicinot atklāt Ķemeru nacionālo parku.
2014-04-23
Amatas novada pašvaldība un Dabas aizsardzības pārvalde vienojas par sadarbību
23.aprīlī pie Zvārtes ieža, kas ir viens no Amatas novada atpazīstamākajiem tūrisma objektiem, notika Amatas novada pašvaldības un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvju tikšanās.
2014-04-23
Lielā talka Latvijas aizsargājamās dabas teritorijās
26.aprīlī Lielās talkas ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde organizēs talkošanu arī vairākās Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un aicina pievienoties ikvienu talkot gribētāju.
2014-04-23
Latvijā viesojas meža nozares eksperti no Somijas
No 14. līdz 17. aprīlim Latvijā viesojās meža nozares eksperti no Somijas, lai dalītos pieredzē par mežu kontorlētās dedzināšanas un purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu praksi Somijā.
2014-04-22
Aicinām klausīties putnu balsis Veclaicenē
26.-27.aprīlī aicinām ieklausīties Veclaicenes putnu balsīs - pasākumā „Putni vakarā, naktī un no rīta”.
2014-04-22
Konference „Sabiedriskais monitorings jeb dabu pētīt ir aizraujoši”
16. aprīlī Jelgavā notika konference „Sabiedriskais monitorings jeb dabu pētīt ir aizraujoši” par iesaistīšanās iespējām dabas izpētē jeb sabiedriskā monitoringa programmā. Tās mērķis bija iepazīties ar Zemgales reģiona dabas pētnieku paveikto.
2014-04-22
Labiekārtots pastaigu voljērs lācenītei Ilzītei
Dabas aizsardzības pārvalde ar sadarbības partneriem pagājušajā gadā īstenoja ziedojumu vākšanas akciju Līgatnes dabas taku lācenes Ilzītes voljēra labiekārtošanai. Akcijas rezultātā šī gada aprīlī lācenes Ilzītes pastaigu voljērs atjaunots.
2014-04-17
Izglītojošā seminārā mednieki iepazīstināti ar apdraudēto sugu trofeju izmantošanas kārtību
17.aprīlī Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki Dundagā iepazīstināja medniekus par Pasaules un Latvijas mērogā apdraudēto medījamo dzīvnieku sugu aizsardzības un izmantošanas nosacījumiem.
2014-04-17
Iespēja pieteikties uz kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
Zemes īpašnieki līdz š.g. 15.maijam var pieteikties uz kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
2014-04-16
Meža dienas Priekuļos „Nāc līdzi, ejam mežā!”
Slēpošanas – biatlona kompleksā „Priekuļi” š.g. 25. aprīlī Latvijas Meža dienu ietvaros dažādu nozaru meža speciālisti gaida visus interesentus, lai dalītos savās zināšanās un prasmēs par mežu.
Dabas aizsardzības pārvalde. Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 Tālr.: 67509545
Reģ.Nr. LV90009099027 TRELLV22 Konta Nr. LV75TREL2210650029000
e-pasts: daba@daba.gov.lv     Darba laiks: 8:30 - 17:00