LV  
  EN  
  RU
Google | iekšējais
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris


2014-04-16
Meža dienas Priekuļos „Nāc līdzi , ejam mežā!”
Slēpošanas – biatlona kompleksā „Priekuļi” š.g. 25. aprīlī Latvijas Meža dienu ietvaros dažādu nozaru meža speciālisti gaida visus interesentus, lai dalītos savās zināšanās un prasmēs par mežu.
2014-04-16
Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā veidos cilvēkiem ar invaliditāti piemērotus ceļojumu maršrutus
Lai sekmētu dabas tūrisma vides pieejamību cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, Dabas aizsardzības pārvalde īstenos projektu „Zaļie maršruti bez šķēršļiem”. Tā rezultātā izveidos cilvēkiem ar invaliditāti piemērotu dabas tūrisma infrastruktūru.
2014-04-16
Latgalē norisinājušies Pavasara putnu dienu pasākumi
Pavasarī tradicionāli tiek rīkotas Putnu dienas un runāts par putniem. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki aprīlī viesojas skolās, lai stāstītu par Latvijā sastopamiem un aizsargājamiem putniem.
2014-04-11
Latgalē norisinās informatīvi-izglītojoši pasākumi zemes īpašniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija sadarbībā ar Lauku konsultāciju un izglītības centru organizēja vairākus seminārus saimnieciskās darbības veicējiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
2014-04-11
Pavasara putnu dienas
12. un 13. aprīlī Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Dabas aizsardzības pārvalde aicina interesentus piedalīties ikgadējās Putnu dienās.
2014-04-10
Aptauja par dabisko pļavu un ganību kopšanu, izmantošanu un vērtībām
Projekts NAT-PROGRAMME veic aptauju par dabisko pļavu un ganību kopšanu, izmantošanu un vērtībām. Aptaujas mērķis ir apkopot zemnieku un apsaimniekotāju pieredzi pļavu apsaimniekošanā, kā arī noskaidrot viedokļus par pļavu un ganību vērtībām.
2014-04-10
Konference par Eiropas Savienības pieeju savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai
Pasaulē pašreiz ir būtiski pieaudzis savvaļas augu un dzīvnieku nelikumīgas pārrobežu tirdzniecības apmērs. Tā ir kļuvusi par pasaulē vienu no visienesīgākajām noziedzīgajām darbībām. Tiešraide no konferences.
2014-04-09
Projektā NAT-PROGRAMME ne tikai raksta, bet arī dara!
Dabas aizsardzības pārvaldes projektā NAT-PROGRAMME notiek gan vadlīniju rakstīšana, gan eksperimentāli apsaimniekošanas pasākumi dažādu metožu pārbaudei dabā. 2014. gadā projekta meža biotopu grupā apsaimniekošana veikta jau divās vietās.
2014-04-04
Semināros pilnveido zināšanas dabas izglītībā
27. un 28.martā notika EST-LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas projekta "Cilvēki un daba" ietvaros organizēti semināri par dabas izglītības aktualitātēm.
2014-04-04
Ķemeru nacionālā parka informācijas centrs brīvdienās atvērts apmeklētājiem
No 5.aprīļa darbu sāks Ķemeru nacionālā parka informācijas centrs „Meža mājā”, Ķemeros, kur apmeklētāji varēs iegūt aktuālo informāciju par Ķemeru nacionālā parka tūrisma piedāvājumu, atpūtas iespējām un pakalpojumiem.
Dabas aizsardzības pārvalde. Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 Tālr.: 67509545
Reģ.Nr. LV90009099027 TRELLV22 Konta Nr. LV75TREL2210650029000
e-pasts: daba@daba.gov.lv     Darba laiks: 8:30 - 17:00