LV  
  EN  
  RU
  LT
Google | iekšējais
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris


2015-07-01
Līgatnes dabas takās atkal atvērts skatu tornis un izveidots bērnu rotaļu laukums
40.jubilejas gadā Līgatnes dabas takās apmeklētājus gaida vairāki uzlabojumi - pēc remonta atvērts skatu tornis, no kura var vērot Gaujas nacionālā parka ainavu.Savukārt ar uzņēmēju atbalstu teritorijā izveidots bērnu rotaļu laukums, ierīkoti soliņi.
2015-06-30
Ķemeru nacionālajā parkā turpinās dabas tūrisma infrastruktūras uzlabošana
Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Dabas aizsardzības pārvalde šogad turpina dabas infrastruktūras attīstību teju visā Latvijā. Ķemeru nacionālajā parkā šobrīd ir gandrīz pilnībā pabeigta Lielā Ķemeru tīreļa laipu pievadceļa uzlabošana.
2015-06-30
Gaujas Nacionālā parka Jaunie reindžeri dosies vasaras ekspedīcijā
Šonedēļ, 30. jūnijā un 1. jūlijā, Gaujas nacionālā parka Jaunie reindžeri dosies divu dienu piedzīvojumu ekspedīcijā, lai izpētītu Gauju un smilšakmens atsegumus upes krastos, kā arī lai izzinātu dabas daudzveidību vasarā.
2015-06-30
Notiks vairāku dabas aizsardzības plānu uzsākšanas informatīvās sanāksmes
Biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un Vides izglītības centrs” informē par dabas liegumu “Lielais Pelēčāres purvs”, “Jašas Bicānu ezers”, “Rušonas ezera salas” dabas aizsardzības plānu izstrādi.
2015-06-29
Ķemeru nacionālajā parkā notiks tradicionālā Sikspārņu nakts
Sestdien, 2015.gada 4. jūlija vakarā, turpinot jau vairāk nekā 10 gadus ilgo tradīciju, Ķemeru nacionālajā parkā atkal notiks Sikspārņu nakts.
2015-06-26
Divi Līgatnes dabas taku aļņi pārvesti uz zinātnisko institūtu Slovākijā
Projekta „Eiropas aļņu reintrodukcija atpakaļ Slovākijas dabā” ietvaros divi Līgatnes dabas taku pērnie aļņu bullēni, Niks un Marģeris, pārvesti uz Slovākijas zinātnisko institūtu.
2015-06-26
Aicina piedalīties laivu ekspedīcijā “Veclaicenes ezeru vilinājums”
Pasākuma cikla “Četri gadalaiki Veclaicenē” ietvaros 2015. gada 4. jūlijā tiek organizēts laivu brauciens – ekspedīcija pa Ievas, Trumlīša un Raipala ezeriem.
2015-06-25
Apspriež pārrobežu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aktualitātes
2015. gada 16.-17. jūnijā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā norisinājās Latvijas un Baltkrievijas komisijas sanāksme pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu koordinēšanai.
2015-06-22
Jāņi
Vasaras saulgrieži jeb Jāņi ir latviešu populārākie svētki.
2015-06-19
Dabas aizsardzības pārvalde sveic svētkos!
Dabas aizsardzības pārvalde sveic klientus un sadarbības partnerus Līgo svētkos!
Dabas aizsardzības pārvalde. Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 Tālr.: 67509545
Reģ.Nr. LV90009099027 TRELLV22 Valsts kase Konta Nr. LV75TREL2210650029000 Ziedojumu konta Nr. LV75TREL721078D000000
e-pasts: daba@daba.gov.lv     Darba laiks: 8:30 - 17:00