LV  
  EN  
  RU
Google | iekšējais
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris


2014-08-29
Par ūdens transporta līdzekļu izmantošanu Latvijas ūdenstilpēs un ūdenstecēs
Ūdens resursi ir viena no Latvijas lielākajām dabas bagātībām, kas tiek plaši izmantota aktīvai atpūtai, tūrismam un citām aktivitātēm. Lielākajā daļā ar dažādiem ūdens transporta līdzekļiem var pārvietoties bez ierobežojumiem.
2014-08-29
Notiek darbs pie dabisko zālāju atjaunošanas
Dabas aizsardzības pārvalde ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu 2014. gada pavasarī uzsāka īstenot projektu par dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu ieviešana trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
2014-08-26
Projekta „Cilvēki un daba” noslēguma pasākumi dabas izglītības centros pulcē nozares speciālistus
Tuvojoties Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” noslēgumam, četros dabas izglītības centros norisinājās reģionālie projekta noslēguma pasākumi.
2014-08-25
Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas – jauna pieredze ārvalstu studentiem
Vasara tuvojas beigām, un šogad jau otro gadu tā pavisam īpašā atmiņā paliks vairākiem Francijas mācību iestādes Campus La Salle St. Christophe studentiem.
2014-08-18
Dabas parkā "Silene" notikušas mācības par spāru aizsardzības aspektiem
No 13. līdz 15.augustam Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” notika mācību seminārs par resnvēdera purvuspāres (Leucorrhinia caudalis) aizsardzību.
2014-08-18
Uzsākts projekts, kas sekmēs aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integrāciju pašvaldību teritoriju plānojumā
Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi Norvēģijas finanšu instrumenta programmas projekta „Integrētie plānojumi” realizāciju, kura ietvaros notikušas pirmās ekspertu un vietējo pašvaldību pārstāvju tikšanās Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē.
2014-08-15
Veiksmīgi noslēdzies pārrobežu maratons cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām
Noslēdzies vairāk nekā nedēļu ilgais maratons Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurā piedalījās cilvēki ratiņkrēslos.
2014-08-15
400 miljonu gadu senās bruņuzivs stāsts izskanējis
Kā nu kurš – cits ejot pielijušo ceļu, cits ar laivu pārcēlāju, cits ar divriteni – 9. augusta pievakarē cilvēki devās uz Balonu pļavu Gaujas nacionālajā parkā, lai izzinātu 400 miljonu gadu senās bruņuzivs stāstu.
2014-08-14
Dabas izglītības centros notiks projekta „Cilvēki un daba” noslēguma pasākumi
Tuvojoties Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Cilvēki un daba” noslēgumam, Dabas aizsardzības pārvalde trīs dabas izglītības centros rīko reģionālos projekta noslēguma pasākumus.
2014-08-12
Notiks apmācību seminārs par spāru aizsardzības aspektiem
No 13. augusta līdz 15. augustam Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” notiks mācību seminārs resnvēdera purvuspāres sugas aizsardzībā iesaistītajām ieinteresētajām organizācijām un personām.
Dabas aizsardzības pārvalde. Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 Tālr.: 67509545
Reģ.Nr. LV90009099027 TRELLV22 Konta Nr. LV75TREL2210650029000
e-pasts: daba@daba.gov.lv     Darba laiks: 8:30 - 17:00