LV  
  EN  
  RU
Google | iekšējais
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris


2014-12-23
Gaišus svētkus!
Priecīgus un līksmus svētkus!
2014-12-22
Nodibināta otrā pārrobežu aizsargājamā dabas teritorija
2014. gada 17. decembrī Baltkrievijas pilsētā Braslavā tika parakstīta vienošanās par pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveidi.
2014-12-16
Naujenē durvis ver mūsdienīgs dabas informācijas centrs
Naujenē Daugavpils novadā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Pārrobežu daba” ietvaros 19. decembrī plkst. 13:00 durvis ver mūsdienīgs dabas informācijas centrs.
2014-12-15
20.decembrī dabas izglītības centrā „Meža māja” saulgriežu piedāvājums
Sestdien, 20. decembrī ikviens aicināts iegriezties Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrā „Meža māja” uz saulgriežu tematisko pasākumu.
2014-12-12
Pieredzes apmaiņa projektā E-PIEEJAMĪBA
Š.g. 9.-10. decembrī projekta E-PIEEJAMĪBA īstenotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz partnerorganicācijām, lai iepazītos ar jaunieviestājām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ierīcēm darbībā.
2014-12-12
Informācijas termināli dabas tūrisma E-pieejamībai
Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju attīstība un pielietošana mūsu ikdienā strauji palielinās. Būtiski, lai šīs tehnoloģijas kļūtu pieejamas arī valsts pierobežas reģionos, kur tūrisms ir nozīmīga vietējās ekonomikas sastāvdaļa.
2014-12-11
Pēc iedzīvotāju ierosinājumiem veikti grozījumi Rāznas nacionālā parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos
Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka kopš 28. novembra spēkā ir grozījumi Rāznas nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.
2014-12-11
Traucējumu loma meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā
Meža dzīves cikls un tā attīstības procesi norit daudz ilgāk par cilvēka mūžu. Tradicionāli mežu aizsardzība balstījusies uz saimnieciskās darbības aizliegumiem un dabisko procesu netraucētu norisi. Tomēr ...
2014-12-10
Ziemassvētku tirdziņš Līgatnes dabas takās
Sestdien, 6. decembrī Līgatnes dabas takās tradicionālajā gadskārtējā Ziemassvētku tirdziņā varēja nobaudīt un iegādāties dažnedažādus vietējo amatnieku un mājražotāju sarūpētos labumus.
2014-12-10
Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas – sadarbības pieredze un nākotne
2014. gada 16. decembrī plkst. 13:00 Daugavpilī, viesnīcas „Hotel Dinaburg” telpās notiks projekta rezultātu izvērtējuma seminārs.
Dabas aizsardzības pārvalde. Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 Tālr.: 67509545
Reģ.Nr. LV90009099027 TRELLV22 Valsts kase Konta Nr. LV75TREL2210650029000 Ziedojumu konta Nr. LV75TREL721078D000000
e-pasts: daba@daba.gov.lv     Darba laiks: 8:30 - 17:00