LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Darbinieki
Departamentu un reģionālo administrāciju biroju un darbinieku kontaktinformācija
Darbdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00
 
Pirms vizītes pie konkrēta darbinieka, lūgums iepriekš sazināties pa e-pastu vai telefoniski ar šo darbinieku

 
Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Sandra Bērziņa
Ģenerāldirektore
67509545
 
sandra.berzina(at)daba.gov.lv
Gunta Gabrāne
Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā
 
29123431
gunta.gabrane(at)daba.gov.lv
Aiga Rozenberga Kvalitātes vadītāja aiga.rozenberga(at)daba.gov.lv
         
         

Uz augšu

         
         
Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
info(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Elīna Ezeriņa Nodaļas vadītāja 26789874 elina.ezerina(at)daba.gov.lv
Andris Soms
Informatīvo sistēmu projektētājs
26527342
andris.soms(at)daba.gov.lv
info(at)daba.gov.lv
Daiga Segliņa
Vides dizainere
29269631
daiga.seglina(at)daba.gov.lv
         
         

Uz augšu

         
         
Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Gita Strode
Departamenta direktore
67509761
29455010
gita.strode(at)daba.gov.lv

Monitoringa un plānojumu nodaļa

VAKANCE Nodaļas vadītājs/a
Anita Namatēva
Vecākā eksperte
 
29214170
anita.namateva(at)daba.gov.lv
Ilze Sabule
Vecākā eksperte
26167297
ilze.sabule(at)daba.gov.lv
Sintija Kotāne
Vecākā eksperte
28332489
sintija.kotane(at)daba.gov.lv
Valdis Pilāts
Vecākais eksperts
 
29198590
valdis.pilats(at)daba.gov.lv

Dabas datu nodaļa

Jānis Kotāns
Nodaļas vadītājs
29191498
janis.kotans(at)daba.gov.lv
Dainis Ozols
Vecākais eksperts
26527214
dainis.ozols(at)daba.gov.lv
Kristaps Soms-Tiesnesis Kartogrāfs 26308542 kristaps.soms-tiesnesis(at)daba.gov.lv
Pēteris Rozenbaks
Kartogrāfs
20609881
peteris.rozenbaks(at)daba.gov.lv
Viktors Lipskis
Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks
28308787
viktors.lipskis(at)daba.gov.lv

CITES nodaļa

Ilona Vilne
Nodaļas vadītāja
67509761
28379974
ilona.vilne(at)daba.gov.lv
Jēkabs Dzenis
Vecākais valsts vides inspektors
67509761
26101389
jekabs.dzenis(at)daba.gov.lv
         
         

Uz augšu

         
         
Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Iveta Timze
Departamenta direktore
67509767
29185912
iveta.timze(at)daba.gov.lv

Politikas ieviešanas un tiesību aktu uzraudzības nodaļa

Iveta Biseniece
Departamenta direktores vietniece, nodaļas vadītāja
67509767
27874738
iveta.biseniece(at)daba.gov.lv
Madara Bitmane
Vecākā eksperte
29359095
madara.bitmane(at)daba.gov.lv

Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļa

VAKANCE
Nodaļas vadītājs/a
67509766
 
Artis Zelčs
Vecākais eksperts
67509766
25673400
artis.zelcs(at)daba.gov.lv
         
         

Uz augšu

         
         
Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Centis Apenītis
Departamenta direktors
 
26541721
centis.apenitis(at)daba.gov.lv

Budžeta un finanšu nodaļa

Maruta Kaņepe
Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja
67509760
 29482323
maruta.kanepe(at)daba.gov.lv
Alda Vītola
Galvenā grāmatvede
67509760
29221695
alda.vitola(at)daba.gov.lv
Dace Grāvīte
Vecākā grāmatvede
26167292
dace.gravite(at)daba.gov.lv
Daiga Benuža
Vecākā grāmatvede
67509760
26529216
daiga.benuza(at)daba.gov.lv
Kristīne Menģele
Vecākā grāmatvede
67509760
 
kristine.mengele(at)daba.gov.lv

Projektu nodaļa

Aigars Pikšens
Nodaļas vadītājs
 
26541666
aigars.piksens(at)daba.gov.lv
Arta Krūmiņa Projektu koordinatore 26119220 arta.krumina(at)daba.gov.lv
Sandra Eglāja
Projektu vadītāja
26499872
sandra.eglaja(at)daba.gov.lv
Projekts REstore
Kaspars Pabērzs
vadītājs
29121093
kaspars.paberzs(at)daba.gov.lv
Everita Zaķe-Kļaviņa
projekta koordinatore
29247028
everita.zake-klavina(at)daba.gov.lv
Laura Grīnberga
biotopu eksperte
26149306
laura.grinberga(at)daba.gov.lv
Inga Hoņavko
Vadītāja
28607129
inga.honavko(at)daba.gov.lv
Rita Arāja
sabiedrisko attiecību speciāliste
28262608
rita.araja@daba.gov.lv
Liene Jermacāne
finansiste
28675722
liene.jermacane(at)daba.gov.lv
Everita Zaķe-Kļaviņa
projekta koordinatore
29247028
everita.zake-klavina(at)daba.gov.lv
Projekts NAT-PROGRAMME
Juris Jātnieks
vadītājs
 
29460345
juris.jatnieks(at)daba.gov.lv
Ērika Kļaviņa
koordinatore
27878099
erika.klavina(at)daba.gov.lv
Jānis Šlūke
Sabiedrisko attiecību speciālists
22386129
janis.sluke(at)daba.gov.lv
Agnese Priede
Eksperte
29640959
agnese.priede(at)daba.gov.lv
Andris Viesturs Urtāns
Eksperts
 
26535641
andris.urtans(at)daba.gov.lv
Brigita Laime
Eksperte
26592604
brigita.laime(at)lu.lv
Gints Jubelis
Finanšu speciālists
gints.jubelis(at)daba.gov.lv
Ilze Čakare
Eksperte
29430076
ilze.cakare(at)daba.gov.lv
Māris Rezgoriņš
Iepirkumu vadītājs
29424167
maris.rezgorins(at)daba.gov.lv
Sandra Ikauniece
Eksperte
26532258
sandra.ikauniece(at)daba.gov.lv
Solvita Rūsiņa
Eksperte
26380676
rusina(at)lu.lv
Projekts  “Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes celšana ES struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai”
Irisa Mukāne
Projekta koordinatore
 26107005
irisa.mukane(at)daba.gov.lv

Personāla un lietvedības nodaļa

Dita Supe
Nodaļas vadītāja
67509545
26337555
dita.supe(at)daba.gov.lv
daba(at)daba.gov.lv
Dana Lūse Personāla speciāliste 67509545 29215975 dana.luse(at)daba.gov.lv
Dace Kadiķe
     
ilgstošā prombūtnē
Ilona Džuržija
Vecākā lietvede
67509545
 29733453
ilona.dzurzija(at)daba.gov.lv
Kristīne Cinate igstošā prombūtnē
Santa Kirsanova
Vecākā lietvede
67509545
26458982
santa.kirsanova(at)daba.gov.lv

Īpašuma pārvaldības nodaļa

Andrejs Bērze
Vecākais referents
26338809
andrejs.berze(at)daba.gov.lv
Baiba Bērziņa
Vecākā referente
26394973
baiba.berzina(at)daba.gov.lv
Evita Zemlīte
Vecākā referente
26408429
evita.zemlite(at)daba.gov.lv
Ieva Čurišķe
Vecākā referente
28655862
ieva.curiske(at)daba.gov.lv
Gatis Plots
Vecākais referents
 
26585449
gatis.plots(at)daba.gov.lv
Normunds Ignatovs
Mežsaimniecības vadītājs
 
26655808
normunds.ignatovs(at)daba.gov.lv
Valdis Bērze
Ēku pārvaldnieks
 
26328378
valdis.berze(at)daba.gov.lv
Vita Matjaša
Iepirkumu vadītāja
26873606
vita.matjasa(at)daba.gov.lv
         
         

Uz augšu

         
         
Kurzemes reģionālā administrācija
 Slīteres birojs
„Šlīteres mežniecība", Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Tālrunis:  63286000
Fakss: 63286001
E-pasts: kurzeme(at)daba.gov.lv
Liepājas birojs
Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, LV-3401
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Dace Sāmīte
 
ilgstošā prombūtnē

Dabas aizsardzības daļa

Raits Čakstiņš
Direktora pienākumu izpildītājs, daļas vadītājs
 
29494292
raits.cakstins(at)daba.gov.lv
Baiba Galniece Vecākā eksperte
29782651
baiba.galniece(at)daba.gov.lv
Edgars Bertrams
Vecākais valsts vides inspektors
 
26143329
edgars.bertrams(at)daba.gov.lv
Ingrīda Klane
Vecākā valsts vides inspektore
 
22001750
ingrida.klane(at)daba.gov.lv
Helmuts Hofmanis
Vecākais eksperts
 
26444121
helmuts.hofmanis(at)daba.gov.lv
Valerijs Vasiļjevs
Vecākais valsts vides inspektors
 
29186358
valerijs.vasiljevs(at)daba.gov.lv
Vilnis Skuja
Vecākais eksperts
 
29365230
vilnis.skuja(at)daba.gov.lv
Ziedonis Anšics Vecākais valsts vides inspektors 29118021 ziedonis.ansics(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Dzintars Ozols
Daļas vadītājs
63286000
29189865
dzintars.ozols(at)daba.gov.lv
Egils Perekrests
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
 
29332920
egils.perekrests(at)daba.gov.lv
Ilze Burnevica
Vecākā lietvede
63286000
 
kurzeme(at)daba.gov.lv
Ojārs Rērihs
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
 
29466526
ojars.rerihs(at)daba.gov.lv
Slaviks Mozoļevs
Nekustamā īpašuma speciālists
63286000
26523097
slaviks.mozolevs(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Slītere"

Andra Ratkeviča
Vadītāja
63286000
28385025
andra.ratkevica(at)daba.gov.lv
         
         

Uz augšu

         
         
Rēzeknes birojs
Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:  64605860, fakss: 64605225
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Daugavpils birojs
18. Novembra iela 105, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis/fakss: 22035020
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Lipušku birojs
Skolas iela 3, Lipuški, Rēzeknes novads, Latvija LV-4601
Tālrunis/fakss: 28703840
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Ļaudonas birojs
Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madonas novads, LV-4862
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Pārvaldes Teiču DR informācijas punkts «Bērzi» Murmastienē
Murmastienē, Varakļānu nov.
Tālrunis: +371 26528739
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Anda Zeize
Direktore
29256225
anda.zeize(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Aina Skredele
Direktores vietniece, daļas vadītāja
29443384
aina.skredele(at)daba.gov.lv
Guntis Akmentiņš
Sektora vadītājs
26473408
guntis.akmentins(at)daba.gov.lv
Dace Vasiļevska
Vecākā eksperte
 
26121853
dace.vasilevska(at)daba.gov.lv
Inita Bružika
Vecākā eksperte
 
22035020
inita.bruzika(at)daba.gov.lv
Sanita Putna
Vecākā eksperte
27897716
sanita.putna(at)daba.gov.lv
Dagnis Vasiļevskis
Sektora vadītājs
 
26112686
dagnis.vasilevskis(at)daba.gov.lv
Alda Stepanova
Vecākā valsts vides inspektore
 
26374362
alda.stepanova(at)daba.gov.lv
Aleksandrs Savičs
Vecākais valsts vides inspektors
 
28703840
aleksandrs.savics(at)daba.gov.lv
Dainis Tučs
Dabas aizsardzības vecākais speciālists
 
25644164
dainis.tucs(at)daba.gov.lv
Elīna Tripāne
Vecākā valsts vides inspektore
29346006
elina.tripane(at)daba.gov.lv
Irēna Skrinda
Vecākā valsts vides inspektore
 
26313500
irena.skrinda(at)daba.gov.lv
Ivars Leščinskis
Vecākais valsts vides inspektors
28689188
ivars.lescinskis(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Edgars Rudāns
Daļas vadītājs
 
29217138
edgars.rudans(at)daba.gov.lv
Andrejs Punovskis
Nekustamā īpašuma speciālists
 
29396136
andrejs.punovskis(at)daba.gov.lv
Dainis Lesničijs
Nekustamā īpašuma speciālists
 
29328744
dainis.lesnicijs(at)daba.gov.lv
Elza Šļare
Vecākā lietvede
64605860
28323081
elza.slare(at)daba.gov.lv
latgale(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Rāzna"

Regīna Indriķe
Centra vadītāja
29139677
regina.indrike(at)daba.gov.lv
Irēna Broliša
Dabas izglītības darba speciālists
27892916
irena.brolisa(at)daba.gov.lv
         
         

Uz augšu

         
         
Ķemeru birojs
"Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012
Tālrunis:  67730078, fakss: 67730207
E-pasts: pieriga(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Andris Širovs
Direktors
67730078
29297579
andris.sirovs(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Meldra Priedēna
Direktora vietniece, daļas vadītāja
67730078
29472104
meldra.priedena(at)daba.gov.lv
Jānis Greivulis
Vecākais eksperts
 
26378422
janis.greivulis(at)daba.gov.lv
Gints Starts
Vecākais valsts vides inspektors
 
29368726
gints.starts(at)daba.gov.lv
Kārlis Lapiņš
Vecākais valsts vides inspektors
 
26495578
karlis.lapins(at)daba.gov.lv
Lauma Krišāne
Vecākā eksperte
27846273
lauma.krisane(at)daba.gov.lv
Sintija Martinsone
Vecākā eksperte
29353919
sintija.martinsone(at)daba.gov.lv
Rihards Ķepītis
Vecākais valsts vides inspektors
28380303
rihards.kepitis(at)daba.gov.lv
Vita Caune
Vecākā eksperte
26872625
vita.caune(at)daba.gov.lv
VAKANCE >>> Vecākais valsts vides inspektors/e

Administratīvā daļa

Aivars Tomaševics
Daļas vadītājs
67730078
29185479
aivars.tomasevics(at)daba.gov.lv
Andrejs Pastars
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
 
29391002
andrejs.pastars(at)daba.gov.lv
Lilita Dudzinska
Vecākā lietvede
67730078
26197314
lilita.dudzinska(at)daba.gov.lv
pieriga(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Meža māja"

Agnese Balandiņa
Centra vadītāja
 
26424972
agnese.balandina(at)daba.gov.lv
Aija Balandiņa
Dabas izglītības darba speciāliste
 
29149365
aija.balandina(at)daba.gov.lv
Baiba Roga
Dabas izglītības darba speciāliste
 
28611079
baiba.roga(at)daba.gov.lv

Projekts HYDROPLAN

Jānis Ķuze
Koordinators
 
29192799
janis.kuze(at)daba.gov.lv
Ieva Lazda
Sabiedrības iesaistīšanas speciāliste
 26577265
ieva.lazda(at)daba.gov.lv
Irina Spuriņa
Projektagrāmatvede
26449135
irina.spurina(at)daba.gov.lv
         
         

Uz augšu

         
         
Kārļukalna birojs
«Kārļukalns», Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
Tālrunis: 64107230; tālrunis/fakss: 65904433
E-pasts: vidzeme(at)daba.gov.lv
Salacgrīvas birojs
Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033
E-pasts: vidzeme(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Rolands Auziņš
Direktors
29365307
rolands.auzins(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Ilze Strauta
Daļas vadītāja
 
29355919
ilze.strauta(at)daba.gov.lv
 
Arnis Lielbārdis
Sektora vadītājs
64107230
29181837
arnis.lielbardis(at)daba.gov.lv
Aldis Liepiņš
Vecākais eksperts
 
26535314
aldis.liepins(at)daba.gov.lv
Jānis Krūmiņš
Vecākais eksperts
64107230
29181840
janis.krumins(at)daba.gov.lv
Normunds Dzenis
Vecākais eksperts
 
29188794
normunds.dzenis(at)daba.gov.lv
Jānis Bušs
Sektora vadītājs
64107230
29433226
janis.buss(at)daba.gov.lv
Guntars Viļļa
Vecākais valsts vides inspektors
 
26537994
guntars.villa(at)daba.gov.lv
Ilze Pētersone
Vecākā valsts vides inspektore
64107230
29181843
ilze.petersone(at)daba.gov.lv
Jānis Pērle
Vecākais valsts vides inspektors
 
26222682
janis.perle(at)daba.gov.lv
Mārtiņš Blaus
Vecākais valsts vides inspektors
64107230
26532835
martins.blaus(at)daba.gov.lv
Rūta Zepa
Vecākā valsts vides inspektore
 
26361362
ruta.zepa(at)daba.gov.lv
Valda Indrēvica
Vecākā valsts vides inspektore
64107230
29172518
valda.indrevica(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Mārtiņš Zīverts
Direktora vietnieks, daļas vadītājs
29205712
martins.ziverts(at)daba.gov.lv
Alberts Vempers
Nekustamā īpašuma speciālists
 
29169841
alberts.vempers(at)daba.gov.lv
Ēriks Andžāns
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29433852
eriks.andzans(at)daba.gov.lv
Gintārs Rubenis
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
 
26418034
gintars.rubenis(at)daba.gov.lv
Gunta Kanapole
Kartogrāfe
 
26423589
gunta.kanapole(at)daba.gov.lv
Jolanta Skrastiņa
Vecākā lietvede
64107230
26138800
jolanta.skrastina(at)daba.gov.lv
vidzeme(at)daba.gov.lv
Līga Migliniece
Vecākā lietvede
 
26543912
liga.migliniece(at)daba.gov.lv
Vladislavs Grigorjevs
Nekustamā īpašuma speciālists
     

Dabas izglītības centrs "Pauguri"

Anda Andrušaite
Vadītāja
 
26433668
anda.andrusaite(at)daba.gov.lv
Dabas izglītības centrs "Vecupītes"
Baiba Līviņa-Jarohoviča
Dabas izglītības darba speciāliste
64220218
29433353
baiba.livina(at)daba.gov.lv
Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme"
Inta Soma
Dabas izglītības darba speciāliste
26329412
inta.soma(at)daba.gov.lv
Laura Taube
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta koordinatore
28322436
laura.taube(at)daba.gov.lv
Zane Rubene
Vides dizainere
 
26357547
zane.rubene(at)daba.gov.lv

Līgatnes dabas takas

Inta Lange
Līgatnes dabas taku vadītāja
 
26340340
inta.lange(at)daba.gov.lv
Antons Murāns
Nekustamā īpašuma speciālists
 
26489143
 
Dace Vītola
Savvaļas dzīvnieku kopēja
 
 29323499
dace.vitola(at)daba.gov.lv
Linda Ipatjeva
Savvaļas dzīvnieku kopēja
 
 25990497
linda.ipatjeva(at)daba.gov.lv
Normunds Brenčs
Nekustamā īpašuma speciālists
 
 29774620
normunds.brencs(at)daba.gov.lv
Velga Vītola
Dabas aizsardzības vecākā speciāliste, zootehniķe
 
26553318
velga.vitola(at)daba.gov.lv
Vitālijs Kuzņecovs
Nekustamā īpašuma speciālists
 
26341010
 
         
     

Uz augšu