ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegums Aklais purvs

Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasts

GPS KOORDINĀTES

Takas sākums

X: 568041, Y: 6263409 / Lat: 56.5101610, Lon: 25.1055979

APRAKSTS

Teritorijai raksturīga augsta ainaviskā vērtība – šeit varēsiet vērot gan atklātas vai daļēji atklātas tipiskas augstā purva ainavas, gan purva ezeriņus un lāmas, gan slēgtas mežu ainavas.
Purva izcelšanās saistāma ar periodu pēc pēdējā apledojuma, kad apkārtnē esošo ezeriņu krasti sāka aizaugt, veidojot 3 atsevišķus purvus. Aizaugšanai turpinotie un vēršoties plašumā šie purvi saplūda vienotā masīvā. Šobrīd purva kūdras slāņa biezums vidēji sasniedz 4 m, bet dziļākajās vietas, kur meklējami purva pirmsākumi, kūdras biezums sasniedz pat 9,3 m.
Purvā un tā apkārtnē sastopamas daudzas ES Putnu direktīvas sugas, piemēram, melnkakla gārgale, sējas zoss, zivju ērglis, jūras ērglis, mednis, mežirbe. No aizsargājamo augu sugām sastopama - fuksa dzegužpirkstīte un spilvainais ancītis.
Vietējie iedzīvotāji purvu iecienījusi kā labu ogošanas vietu, jo šeit sastopamas dzērvenes, mellenes un brūklenes. Znotiņu ezerā bieži viesi ir makšķernieki, kas šeit kāro tikt pie līdaku, asaru vai raudu loma.

Aklā purva taka

Foto: Agnese Priede

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

taka


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 1.5 h

GARUMS

 1,9 km

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periods. Ieteicams no pavasara līdz rudenim, kad īpaši krāšņi redzama purva ainava.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7; I-XII

VEIDS

lokveida

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Nav speciāla marķējuma

APVIDUS

purvs, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

1/5


 

SEGUMS

koka laipas, platums 80 cm

NOKĻŪŠANA

No Sērenes brauc pa ceļu [P86] Neretas virzienā 4,3 km. Tad nogriežas pa labi uz grants ceļa. Pēc ~10 km ir dzelceļa stacija Menta. Šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi, turpina ceļu Ģirupes virzienā līdz 240. meža kvartālam. Pēc 4,6 km krustojumā (X: 566417, Y: 6263010 / Lat: 56.5068169, Lon: 25.0791249) jāgriežas pa kreisi un jābrauc pa meža celiņu 1,7 km līdz takas sākuma punktam.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

taka


 

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna