Akmeņsalas tornis

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegums Lubāna mitrājs

Ošupes pagasts, Madonas novads
Skatīt vairāk

GPS KOORDINĀTES

X: 672332, Y: 6297610 / Lat: 56.7904370, Lon: 26.8214583

APRAKSTS

No Zvidzes kanāla redzama aizaugusī ezera ziemeļrietumu daļa, Akmeņsala un milzīgais ezera ūdens klajs.

Akmeņsalas tornis

Foto: R.Indriķe

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTS

i-xii un 24 7

 

APVIDUS

Ezers, niedrājs, krūmājs, pļavas

LABIEKĀRTOJUMS

infocentrs


 

NOKĻŪŠANA

  • Braucot no Rēzeknes – Gulbenes ceļu, jānogriežas uz Gaigalavu ( Bikavu). Ciemata centrā pagrieziens pa labi, pēc 21 km (pabraucot garām Bākai, Lubānas mitrāja IC) pie Zvidzes poldera jānogriežas pa kreisi. Pēc 5 km - tornis.
  • Braucot no Degumniekiem, jāseko norādei “Lubāna ezers 10 km”.
  • Braucot no Varakļāniem, jādodas pa Lubānas ielu, kreisajā ceļa pusē atstājot luterāņu baznīcu. Pēc 8 km jānogriežas pa labi. Pēc 17 km - tornis.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Skaņākalna taka


 

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

Madonas novada pašvaldība Tel.: + 371 64 860 090

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna