taka

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas parks Bernāti

Nīcas novada Nīcas pagasts

GPS KOORDINĀTES

X: 314052, Y: 6246759 / Lat: 56.3289860, Lon: 20.9924001

APRAKSTS

Pūsēnu kāpas iepazīšanai izveidota dabas taka, kas uzvedīs līdz pašai kāpas virsotnei. Viena no augstākajām kāpām Latvijā – virs jūras līmeņa Pūsēnu kāpa paceļas 37 metru augstumā. Šobrīd tai piešķirts dabas pieminekļa statuss. Pūsēnu kāpa veidojusies 18. gs. beigās un 19.gs. sākumā, kad klejojošā kāpa aprakusi  aptuveni 80 mājas. 19.gs. tās kustība apturēta un lielāko kāpas daļu klāj priežu mežs.

Bernātu dabas parks atrodas Baltijas jūras piekrastē starp Bernātiem un Jūrmalciemu. Teritorijas vērtība slēpjas šeit atrodamajās smilšu kāpās, Baltijas jūras piekrastes ainavās un mazajos zvejniekciemos. Kāpās atrodamas arī vairākas aizsargājamo  augu sugas, piemēram, jūrmalas dedestiņa, Gmelina alise, Lēzeļa vīrcele, u.c.

Bernātu taka

Bernātu taka. Foto: A.Maisiņš

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 45 min

GARUMS

1.5 km

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periods.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

I-XII
24/7

 

VEIDS

lokveida

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

APVIDUS

mežs, mežainas kāpas

GRŪTĪBU PAKĀPE

3/5 grūtība


 

Vairāki gari, stāvi kāpumi, kāpnes

SEGUMS

Iestaigāta taka, kāpnes

LABIEKĀRTOJUMS

Parking


 

NOKĻŪŠANA

Braucot pa autoceļu A11 (Liepāja – Palanga), labajā pusē pagrieziens uz Jūrmalciemu ( 7 km). Nogriežoties uz Jūrmalciemu jābrauc taisni, pēc aptuveni 3.5 km, pagrieziens pa labi. Pēc 200 metriem autostāvvieta.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Bernātu taka


 

CITA NODERĪGA INFO

Liepājas tūrisma informācijas centrs
Nīcas novada tūrisma informācijas centrs

APSAIMNIEKOTĀJS

AS Latvijas Valsts meži Dienvidkurzemes mežsaimniecība

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna