Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegums Čertoka ezers

Aglonas novada Šķeltovas pagasts

GPS KOORDINĀTAS

X: 693950, Y: 6219738 / Lat: 56.0833080, Lon: 27.1171034

APRAKSTS

Čertoks jeb Velnezers ir neliels, dzidrs neparastas krāsas ezers priežu sila vidū. Velnezers ir sufozijas izcelsmes ezers. Pazemē, ūdeņu plūsmai izskalojot un aizraujot līdzi sīkās iežu sastāvdaļas, gadu gaitā izveidojās tukšums. Velnezera gultne izveidojusies zemes virsmas iegruvumiem aizpildot tukšo telpu. Ezera platība 1,9 ha, maksimālais dziļums 18,32 metri. Tam raksturīga 17 m dziļa piltuvveida ezerdobe ar samērā stāvām krasta nogāzēm. Velnezers ir beznoteces dzidrūdens (redzamība 8 m) ezers. Ezera īpatnība ir tā mazā ūdensaugu un ūdensdzīvnieku daudzveidība. Tā dibenu pamatā klāj dūņas un virspusē var manīt pa kādai retai ūdensrozei. Ezeru apdzīvo galvenokārt asari.
Velna vārds ezeram, iespējams, dots tā īpatnējās izcelšanās un izskata dēļ. Ar ezeru saistītas vairākas teiksmas un nostāsti un tas suģestē ar savu noslēpumainību.
Velnezers ir ar ļoti dzidru, zaļganzilas krāsas ūdeni. Taču ūdens krāsa var izmainīties atbilstoši gadalaikam. Ezers atrodas dziļā piltuvveida ieplakā. Tā nogāzes klātas ar sausiem skujkoku mežiem, kas ir Eiropā aizsargājams mežu biotops.
Velnezers un tā apkārtnes ainava un savdabīgais reljefs ir dabas lieguma galvenā vērtība.

Čertoka ezers

Foto: A.Soms

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks

 

VIDES PIEEJAMĪBA

karte


 

MAKSA

bezmaksas

PIEEJAMS

24/7; I-XII

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 1/5

 

LABIEKĀRTOJUMS

      

NOKĻŪŠANA

Jādodas pa autoceļu P62 aptuveni 9,5 km no Aglonas Krāslavas virzienā, tad jānogriežas pie norādes. Tālāk ~800m pa zemes ceļu. No stāvlaukuma 150 m pa iestaigātām meža takām un dēļu laipām.

 Mitrā laikā dēļu laipas var būt slidenas!

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Karte

 

 

CITA NODERĪGA INFO

Aglonas novada tūrisma informācija

+371 65322100, turisms@aglona.lv

APSAIMNIEKOTĀJS

VAS Latvijas valsts meži

Atklāj Latviju no jauna