Dabas izglītības centrs "Vecupītes"

Gaujas Nacionālā parka ziemeļu galā, netālu no Valmieras, sena mežziņa māja pārtapusi par Dabas izglītības centru “Vecupītes”.

IEEJA

Ieejas maksa nav.

Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Nodarbībām lūdzam pieteikt grupas, ne lielākas par 25-30 cilvēkiem. Dažām nodarbībām dalībnieku skaits var būt arī mazāks.

ATVĒRTS

Darba dienās tikai uz iepriekšēju pieteikšanos

SAZIŅAI

Adrese: Vecupītes, Kocēnu pag., Kocēnu novads.
Kontaktpersona: Anda Andrušaite, mob.t. +371 26433668, anda.andrusaite@daba.gov.lv

GPS KOORDINĀTAS

X: 581799, Y: 6372282 / Lat: 57.4857607, Lon: 25.3644129

NOKĻŪŠANA

Vecupītes, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220

PIEDĀVĀJUMS

Nodarbības

Pēc pieprasījuma centra darbinieki bez maksas var sniegt īsu ievadstāstu par Latvijas dabu, Gaujas Nacionālo parku un īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām.

Dabas izziņas un pētnieciskās nodarbībās par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām notiek gan telpā, gan ārā. Tiek izmantots dabas izzināšanai un pētīšanai paredzēts aprīkojums, darba lapas, izspēlētas dažādas vides izziņas spēles.

 • Iepazīsim mežu. 
  • Pārgājiens 2.8 km garajā dabas takā. Latvijas koku sugu atpazīšana dažādos gada laikos. Daudzveidība mežā, meža iemītnieki. Kādēļ nepieciešami aizsargājamie meži. Meža nozīme cilvēka dzīvē. Mežmalu, veco koku un kritušo koku nozīme. (60-90 min)
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Nodarbība telpās. Prezentācija un darba lapas par Latvijas kokiem, to atpazīšana pēc dažādām pazīmēm, koku izmantošana cilvēka dzīvē. Uzskates materiālu un spēļu pielietošana nodarbībā. (60-90min)
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Zvēru klātbūtnes pēdas. 
  • Pārgājiens 2.8 km garajā dabas takā. Meža iepazīšana. Mežs kā dzīvnieku mājvieta. Meža zvēru klātbūtnes meklēšana, to dzīvesvietu un paradumu iepazīšana. Pēdu atpazīšana.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Nodarbības izbraukumā

Dabas izglītības centrs aktīvi sadarbojas ar sava reģiona skolām un piedāvā dažādas izbraukuma lekcijas un nodarbības ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, biotopiem, bieži sastopamām un aizsargājamām sugām.

Informācija

 • par Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
 • par Gaujas NP dabas takām un maršrutiem.

AV prezentācijas

Foto slaidrāde par Gaujas Nacionālā parka dabas vērtībām. Garums: 13 min. Valodas: LV, EN, RU.

Videoīsfilmas par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Rāznas, Ķemeru, Gaujas  un Slīteres nacionālo parku. Garums: 15 min. Valodas: LV, EN.

Videoīsfilma par ekosistēmu pakalpojumiem. Garums: 7 min. Valodas: LV, EN.

Bibliotēkas stūrītis

Neliela grāmatu, žurnālu un citu materiālu kolekcija par dabu, ko var izmatot uz vietas.

Bērnu rotaļu stūrītis

Zīmēšanas galds, bērnu grāmatas par dabu un dažādas rotaļlietas.

TEMATISKIE PASĀKUMI

Gan dabas izglītības centrā, gan ārpus tā organizējam dažādus tematiskos pasākumus plašākai sabiedrībai - galvenokārt ģimenēm ar bērniem, jo pasākumos ir padomāts par to, lai interesanti būtu gan lieliem, gan maziem dabas draugiem.

VIDES PIEEJAMĪBA

DIC pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.

PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA
Pastāvīgās ekspozīcijas
logo

Interaktīvā ekspozīcija „Meža stāsti Vecupītēs” informē apmeklētājus par dabas daudzveidību mežā, mežmalā, vecos kokos un Gaujas krastos. Te var mācīties atpazīt dažādas koku sugas gan pēc lapām, silueta, sēklām un pat koksnes, uzzināt par tām daudz interesantu faktu. Ekspozīcijā un papildus materiālos varam iepazīt meža dzīvniekus un to darbības pēdas.

APKAIMĒ
 • “Vecupīšu” tuvumā sākas 2,8 km gara dabas taka, kurā redzamas dažādas ekosistēmas. Takā izvietotie stendi tev palīdzēs uzzināt daudzas interesantas lietas. Dodoties pastaigā pa šo taku, varēsi redzēt Gauju un tās piekrastes mežu tipus, daudzas Latvijā augošo koku sugas, putnus, kukaiņus, dzīvniekus vai vismaz to darbības pēdas.
 • Pie DIC atrodas ugunskura vietā, kurā, vienojoties ar DIC darbiniekiem, pēc pastaigas takā varēsi pasildīties, uzvārīt tēju vai uzcept līdzpaņemtos našķus.
 • Sietiņiezis
logo

 Dabas izglītības centrs izveidots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu

logo