Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava

Dabas piemineklis: ģeoloģiskais veidojums Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)

Slutišku krauja - Daugavpils novada Naujenes pagasts, Daugavas labais krasts

Ververu krauja - Daugavpils novada Vecsalienas pagasts, Daugavas kreisais krasts

GPS KOORDINĀTAS

X: 679908, Y: 6197990 / Lat: 55.8937, Lon: 26.877193 (vieta Daugavā, no kuras var redzēt abas kraujas)

APRAKSTS

Daugavas vārti ir komplekss dabas piemineklis, ko veido divas pamatkrasta kraujas – Slutišķu krauja un Ververu krauja. Daugavas ieleja šajā vietā sašaurinās un ir tikai 0,5 - 0,6 km plata. Šo vietu un abas kraujas var apskatīt, braucot pa Daugavu ar laivu vai plostu (vēlams gida pavadībā). Slutišķu krauja un Ververu krauja ir vienas no nozīmīgākajām kraujām visā upes tecējumā.
Slutišķu kraujas augstums 42 m, garums 570 m. Nogāzes ļoti stāvas. To slīpums – 30⁰ - 40⁰. Pie kraujas krants tas sasniedz 80⁰ – 90⁰. Krauju veido drupu ieži – akmeņaina smilts un grants ar morēnas starpslāņiem.
Ververu kraujas augstums 42 m, garums 370 m. Nogāžu vidējais slīpums 40⁰, atsevišķās vietās 80⁰ – 90⁰ vai pat veido negatīva slīpuma pārkares. Krauju veido drupu ieži – akmeņaina smilts un grants un morēnas slāņkopas, kuras ir deformētas krokās.
Daugavas vārti iekļauti 10 Latvijas Republikas nozīmīgāko objektu sarakstā “Latvijas zaļās pērles”.

Daugavas pērle

Foto: M.Kalniņš

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks

 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejams apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un ar bērnu ratiņiem.

MAKSA

bezmaksas

PIEEJAMS

24/7; I-XII

GRŪTĪBU PAKĀPE

3/5 grūtība

 

NOKĻŪŠANA

 

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Vārti

 


CITA NODERĪGA INFO

Atklāj Latviju no jauna