taka

 

 

ATRAŠANĀS VIETA

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads.

GPS KOORDINĀTES

Takas gals Skaņākalna atpūtas vietā X: 559170,  Y: 415100

Takas gals pie «Puņmutēm» X: 557620,  Y: 420850

APRAKSTS

Gājēju taka turpina Mazsalacas Skaņākalna parka taku gar Salacas labo krastu.

Taka piemērota cilvēkiem, kuri vēlas baudīt Salacas senlejas krāšņās ainavas ar sarkanā vidusdevona smilšakmens atsegumiem, atmatu pļavas un straujteču posmus, kā arī skatīt dabu tās klusumā, mierā un neskartībā.

Takas viens gals atrodas atpūtas vietā iepretim Skaņākalna klintij, bet otrs pie Ramatas ietekas Salacā.

Dauģēnu taka

Dauģēnu taka. Foto: Andris Soms

APSKATEI

Skaņaiskalns – smilšakmens atsegums – Salacas senlejas atpreparēta lūzuma virsma iezī ar savdabīgu atbalss efektu, atsegumā ir divas alas un avots.

Silmaču iezis – smilšakmens atsegums ar divām alām un alas nišu, no kuras iztek avoti.

Silmaču akmens – gneiss ar pegmatīta dzīslām, virszemes daļas tilpums 18m3.

Salacas senlejas terases un paliene. Daļa terašu ir veidojušās vienlaikus ar senleju zem šļūdoņa segas, un tās klāj laukakmeņi. Pašas Salacas veidotās terases ir ar smilts segu. Upes līkumā ir plaša palu terase, klāta ar pļavu un ar intensīvu bebru klātbūtni krūmainajā daļā.

Dauģēnu klintis un alas – krāšņs smilšakmens atsegums ar divām alām, kas ir garākās Latvijā (346 un 159 m), un no kurām iztek avoti; viegli pieejamas ir tikai alu ieejas daļas. Alas nav ieteicams apmeklēt nogruvumu bīstamības dēļ.

Dauģēnu karjers – smilts un grants iegula, kas veidojusies ledāja kušanas ūdeņiem aizpildot iegrauzumu smilšakmeņos; karjerā izveidots dīķis un ieguve vēl turpinās, tajā atrodas trīs vietējas nozīmes dižakmeņi.

Nīkuces akmens – rapakivi granīts, virszemes daļas tilpums 11 m3.

Nikuce – tipisks upes straujteces posms.

Pēces purvs - ainavisks purvs netālu no upes stāvkrasta.

Ramatas boreālais mežs – vecs, mazskarts skujukoku mežs.

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

150 Veclaicene - Apkārt Dēliņkalnam


 


Atsevišķās vietās taka velosipēdistiem nav izbraucama.

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

3 – 6 stundas.

GARUMS

9,1 km.

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Marķēta ar piktogrammām.

MAKSA

Bezmaksas.

ATVĒRTA

24/7; I-XII

TAKAS GPX DATNE

(fails)

VEIDS

Lineāra.

APVIDUS

Mežs, pļava, purva mala.

GRŪTĪBU PAKĀPE

1.5 grūtība


 

SEGUMS

Uzmanību slidens mitrā laikā


Iestaigāta taka ar uzlabotu segumu, meža ceļi, dēļu laipas.

LABIEKĀRTOJUMS

Dauģēnu taka


 

NOKĻŪŠANA

Takas viens gals sasniedzams no Mazsalacas, ejot caur Skaņākalna parku līdz Skaņajamkalnam. Otrs - braucot pa autoceļu Mazsalaca – Ramata, pārbraucot Ramatas upi jānogriežas pa kreisi, sekojot norādēm  «Dauģēnu taka».

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Dauģēnu taka


 

PAKALPOJUMI

Maršrutu iespējams veikt pa upi. Laivu noma un gids, tālr.: +371 29286988; kaspars.vale@gmail.com

Ramatas apmetnē – vieta teltīm un ugunskuram, par samaksu jāvienojas blakus esošajās «Puņmutēs», tālr.: +371 28382502.

CITA NODERĪGA INFO

Mazsalacas TIC, tālr.: +371 28374774, Skaņākalna parka info centrs, tālr.: +371 26429500www.mazsalaca.lv

APSAIMNIEKOTĀJS

Posms SKAŅAISKALNS - DAUĢĒNU KLINTIS: Mazsalacas novada pašvaldība

Posms DAUĢĒNU KLINTIS - RAMATA: Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna