taka

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegums KORNETI-PEĻĻI

Aizsargājamo ainavu apvidus VECLAICENE

Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads.

GPS KOORDINĀTES

Takas sākums:  X: 675294, Y: 6387365 / Lat: 57.5945858, Lon: 26.9330708

APRAKSTS

Dabas taka sākas Kornetos pie pagasta pārvaldes ēkas. Pēc apm. 400 m, Dzērves kalnā atrodas 27 m augsts skatu tornis, no kura paveras skats uz Alūksnes augstieni Latvijā un Hānjas augstieni Igaunijā, tai skaitā uz Igaunijas augstāko virsotni Munameģi (318 m v.j.l.), kā arī uz vairākiem Kornetu-Peļļu gravas ezeriem. Tad taka pa meža ceļu, gar Pilskalna ezeru ved uz Drusku pilskalnu, taču lai tajā uzkāptu, ir jāpārvar stāva nogāze, jo Drusku pilskalns ir viens no visstāvākajiem Latvijā. Taku iespējams iziet arī pretējā virzienā, uzsākot pārgājienu no stāvlaukuma stāvas nogāzes pakājē, apm.1km no Kornetu centra uz R.

Drusku pilskalna taka

Skats no Drusku kalna. Foto: Andris Soms 

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un bērniem ratiņos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~1-1,5 h

GARUMS

3,5 km.

TAKAS SHĒMA

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periods. Taku iespējams apmeklēt visu gadu, taču skaistākās ainavas vērojamas pavasarī un rudenī. Ziemā taka netiek tīrīta.

MAKSA

Bezmaksas.

ATVĒRTA

24/7; I-XII

VEIDS

Lokveida.

MARĶĒJUMS

Baltas plāksnītes ar dzeltenu aplīti centrā; brūnas norādes zīmes. Marķējums redzams, ejot pa taku pulksteņa rādītāja virzienā.

APVIDUS

Pauguraine, pļavas, mežs.

GRŪTĪBU PAKĀPE

4/5


 

SEGUMS

Iestaigāta taka, kāpnes, vietām ļoti stāvi kāpumi bez uzlabota seguma.

Uzmanību slidens mitrā laikā


Uzmanību! Lietus laikā stāvās nogāzes var būt ļoti slidenas.

Ieteikums - slapjā laikā taku iziet pulksteņa rādītāja virzienā, sākot to no Kornetu tautas nama puses, lai izvairītos no slidenā stāvās nogāzes meža posma veikšanas.

LABIEKĀRTOJUMS

Taka


 

NOKĻŪŠANA

Braucot pa Vidzemes šoseju A2 virzienā uz Igaunijas robežu, ~190 kilometrā jānogriežas pa kreisi sekojot norādei «Korneti 3 km».

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Drusku pilskalna taka


 

CITA NODERĪGA INFO

Alūksnes novada Veclaicenes pagasta tūrisma informācijas punkts; Jānis Prangels, tālr. +371 265202320

APSAIMNIEKOTĀJS

Taku izveidoja un par to rūpējas Veclaicenes pagasta pārvalde un Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija,

tālr.: +371 64107230, e-pasts: vidzeme@daba.gov.lv

KF

Takas labiekārtošana daļēji veikta 2013. gadā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" ietvaros.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna