Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas parks Talsu pauguraine

Talsu novada Laucienes pagasts, Mežmājas

GPS KOORDINĀTES

X: 421029, Y: 6345752 / Lat: 57.2480141, Lon: 22.6912696

APRAKSTS

Eiropas birzs ir 2003. gadā Vīnē aizsāktas tradīcijas turpinājums. Toreiz mežu aizsardzībai veltītas ministru konferences ietvaros tika izveidota „Eiropas birzs”. Tajā tika stādīts katrai Eiropas savienības dalībvalstij veltītu noteiktas sugas koku.
2004. gadā līdz ar Latvijas uzņemšanu ES, šī tradīcija tika turpināta un pie Mežmājām tika iestādīta līdzīga rakstura birzs. Latvijai šajā birzī veltīts pīlādzis. Koku stādījumi tiek ik pa laikam papildināti.

 

Eiropas birzs

Foto: I.Roze

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

 

VIDES PIEEJAMĪBA

 

NOKĻŪŠANA

No Talsiem pa Kārļa Mīlenbaha ielu jābrauc līdz apvedceļam, šķērsojot apvedceļu pēc 500 metriem pagrieziens pa kreisi (Šķēde 7). Pēc 4 kilometriem ceļa labajā pusē Ēku komplekss un norāde uz Eiropas birzi.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Eiropas birzs

 

 

CITA NODERĪGA INFO

Mežmāja

Talsu tūrisma informācijas centrs

APSAIMNIEKOTĀJS

UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna