taka

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegums Ellītes purvs.

Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasts

GPS KOORDINĀTES

X: 577768, Y: 6260683 / Lat: 56.4841693, Lon: 25.2627972

APRAKSTS

Noteikti būsi dzirdējis par sērūdeņu dziednieciskajām īpašībām. Apmeklējot Ellītes sēravotu, pats varēsi tās pārbaudīt.

Ellītes sēravots kopš seniem laikiem uzskatīts par svētvietu. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā esot tapuši plāni dziednīcas būvniecībai, bet tad nezināmu iemeslu dēļ viss pieklusis.

Botānikas zinātāji šeit spēs atrast un ieraudzīt arī divus augu valsts retumus – fuksa dzegužpirkstīti un skrajziedu skareni.

Pie avota veikti labiekārtošanas darbi, uzstādīts informācijas stends, izveidota atpūtas vieta.

Vietējie zina stāstīt, ka uz avotu jāiet ar labām domām, citādi dziednieciskais ūdens pašam var kaitēt.

Ellītes sēravota taka

Ellītes sēravots. 

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejama cilvēkiem ar ratiņkrēsliem, kā arī ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~1 h

GARUMS

300 m

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periods.

Ziemā taka netiek tīrīta.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

I-XII
24/7


 

VEIDS

linijveida

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Nav speciāla marķējuma

APVIDUS

mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

1.5 grūtība


 

SEGUMS

Meža taka, pār grāvjiem un pie avota dēļu laipas.

Uzmanību slidens mitrā laikā


Uzmanību! Lietus laikā un ziemā var būt slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS

Ellītes sēravota taka


 

NOKĻŪŠANA

Autceļš P86, Daudzese-Nereta, pie pieturas Daudzese pagrieziens pa kreisi(Austrumu virzienā, pēc 2,9 km kreisajā pusē stāvlaukums.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Ellītes sēravota taka


 

CITA NODERĪGA INFO

Jaunjelgavas novada tūrisma informācijas centrs

APSAIMNIEKOTĀJS

AS Latvijas valsts meži; Vidusdaugavas mežsaimniecība tālr.: +371 65161540, e-pasts: vidusdaugava@lvm.lv

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna