taka

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas parks Embūte

Vaiņode novads, Embūte

GPS KOORDINĀTES

X: 365741, Y: 6265066 / Lat: 56.5108111, Lon: 21.8182419

APRAKSTS

Taka ved pa unikālu kultūrvēsturisku ainavu, kas veidojusies un daļēji saglabājusies no 13.gs.–19.gs.. Embūtes pilskalns, kura tuvumā atrodaties, ir kuršu senās koka pils un tās nocietinājumu vieta, kuršu virsaiša Induļa valdījums. 

Īpašu gaisotni šai vietai piešķir uz, iespējams, patiesiem notikumiem balstīta leģenda par kuršu virsaiša Induļa un vācu bruņinieka meitas Ārijas mīlestību, kas ņemta  par pamatu izcilā latviešu dzejnieka un dramaturga Raiņa lugai
 “Indulis un Ārija”.

Embūtes gravās, birzīs, pie dzidrajiem avotiem bijušas kuršu svētvietas un citas senlatviešu dzīvesveidam svarīgas vietas. Rosīga sabiedriskā dzīve ar koncertiem un zaļumballēm še ritējusi vēl 20.gs. 80. gados.

Embūtes ekotaka

Embūtes ekotaka. Foto: A.Soms

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 1 h

GARUMS

2 km

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periods.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

I-XII
24/7


 

VEIDS

lokveida

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

APVIDUS

lapkoku mežs, pauguri, pļavas

GRŪTĪBU PAKĀPE

3/5 grūtība


 

Vairāki gari, stāvi kāpumi, kāpnes

SEGUMS

Iestaigāta taka, kāpnes.

Uzmanību slidens mitrā laikā


Uzmanību! Lietus laikā un ziemā segums/dēļu laipas var būt slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS

Embūtes ekotaka


 

NOKĻŪŠANA

Pa autoceļu P106 līdz Embūtes centram. Tālāk jāvadās pēc norādes uz Joda dambi.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Embūtes ekotaka


 

CITA NODERĪGA INFO

Embūtes ekotūrisms informācijas centrs

APSAIMNIEKOTĀJS

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna