Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas parks Embūte

Vaiņodes nov. Embūtes pag.

GPS KOORDINĀTES

X: 365850, Y: 6265076 / Lat: 56.5109375, Lon: 21.8200140

APRAKSTS

Embūtes pilskalns (arī Kuršu pilskalns jeb Induļa pilskalns) atrodas Kurzemē, Vaiņodes novada Embūtes pagastā. Embūtes pilskalns atrodas 400 m uz ziemeļiem no Embūtes centra, Lankas upītes labajā krastā. Pilskalns mūsdienās apaudzis ar kokiem un apkārtnē neizceļas. Tā apkārtne labiekārtota, uz pilskalna virsotni ved koka kāpnes. Kalna rietumu nogāzē tek avotiņš. Embūtē uz cita pakalna atrodas arī Embūtes pilsdrupas, kas ir paliekas no Embūtes viduslaiku pils un Embūtes muižas. Tas ir vidēja lieluma pilskalns, kas ierīkots mitru pļavu ieskautā, 26 m augstā zemes ragā ar dabīgi stāvām nogāzēm. Plakumam noapaļota trijstūra forma, tas ir 60 m garš un līdz 50 m plats. Kalna plakums nocietināts ar 25 m garu un 3 m augstu valni, grāvi un vēl vienu tādu pašu izmēru valni, bet kalna ziemeļu pakājē vērojams vēl trešais, ap 50 m garš valnis. Plakuma dienvidu gals nocietināts ar 3 m augstu, ap 12x12 m ieapaļu valni, bet kalna pakāji ieskauj ap 55 m garš, līdz 5 m augsts valnis. Pilskalna rietumpusē atrodas dažus metrus augsts un ap 100 m garš zemes valnis saukts par Joda dambi, ar tā palīdzību upes gultne pievirzīta tuvāk pilskalnam. Pilskalns, pēc savu zemes pārveidojumu apjoma, ir uzskatāms par spēcīgi nocietinātu kuršu apmetni, kura apdzīvotība attiecināma uz vēlo dzelzs laikmetu. Pilskalns atradās kuršu Bandavas zemē.

Embūtes pilskalns. Foto: M.Keiša

Embūtes pilskalns. Foto: M.Keiša

VIDES PIEEJAMĪBA

Cilvēks

 


Nav piemērots apmeklētājiem ratiņkrēslos.

ATVĒRTS

I-XII
24/7

 

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 2/5

 

NOKĻŪŠANA

No Embūtes centra pa autoceļu P106 jādodas rietumu virzienā un jāseko norādēm.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Kuš
Uzmanību slidens mitrā laikā
Savāc aiz sevis
Nemet atkritumus
Neapzīmē

 

 

CITA NODERĪGA INFO

Embūtes ekotūrisms informācijas centrs

APSAIMNIEKOTĀJS 

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna