Atrašanās vieta Latvijā

ārgales pagasta mežā uz stigas atrodas vienu no skaistākajiem Latvijas dižakmeņiem. Atšķirībā no citiem dižakmeņiem, tas gandrīz pilnībā atrodas virs zemes un  var aplūkot tā milzīgo 6,3 x 4,6 x 3 metru izmēru un 17 metru lielo apkārtmēru.
 
Šis milzu akmens, pateicoties tā virspusē esošajai lielajai iedobei, kas diametrā ir aptuveni pusotru metru liela, atgādina ļoti lielu krēslu.

Dižakmens Grīžu velna beņķis

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0442030
Administratīvais iedalījums: Ventspils novads, Tārgales pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Tārgales pagasta mežā uz stigas atrodas vienu no skaistākajiem Latvijas dižakmeņiem. Atšķirībā no citiem dižakmeņiem, tas gandrīz pilnībā atrodas virs zemes un  var aplūkot tā milzīgo 6,3 x 4,6 x 3 metru izmēru un 17 metru lielo apkārtmēru.

Šis milzu akmens, pateicoties tā virspusē esošajai lielajai iedobei, kas diametrā ir aptuveni pusotru metru liela, atgādina ļoti lielu krēslu. Protams, ka pateicoties tā formai un lielajam izmēram, ar dižakmeni saistīti vairāki nostāsti.

Šī ir viena no retajām vietām, kur pēc leģendas ir mitis viens mieru mīlošs un kārtīgs velns. Milzīgais akmens atradies tieši uz robežas starp kuršu un lībiešu zemēm un velns, gribēdams izšķirt šķietami nebeidzamo robežstrīdu, nolēmis iejaukties. Viņš no akmens izgrebis sev krēslu, uz tā apsēdies ar lielu stibu rokās un vaktējis, lai ne kurši, ne lībieši nepārkāptu noliktajai robežai. Tā ar savu neatlaidību velns pārtraucis mūžīgo karošanu.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk