Akmeņsalas tornis

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegums Lubāna mitrājs

Barkavas pagasts, Madonas novads
Skatīt vairāk

GPS KOORDINĀTES

X:669390, Y: 289100 / Lat: 56.715530, Lon: 26.767729

APRAKSTS

Tornis atrodas Lubāna ezera dienvidu krastā Īdeņas kanāla tuvumā. No tā var aplūkot „tipiskas” mitrāju ainavas – niedrājus, aplūstošus krūmājus, mitras pļavas, aizaugošo ezeru.

Lubāna ezers un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām Latvijā, migrāciju laikā šeit vienlaicīgi var novērot vairāk kā 20000 ūdensputnu.

Lubāna mitrājs 516,32 km2 platībā ir Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija Natura 2000, kas iekļauta starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas BirdLife International putniem nozīmīgo vietu un Ramsāres konvencijas vietu sarakstā.

Īdeņas kanāla tornis

Foto: R.Indriķe

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTS

i-xii un 24 7


 

APVIDUS

Ezers, niedrājs, krūmājs, pļavas

LABIEKĀRTOJUMS

infocentrs


 

NOKĻŪŠANA

  • Braucot no Rēzeknes, aiz Subinaites jānogriežas uz Rikavu (8 km). Aiz Rikavas pēc 6 km Žogotās jānogriežas pa kreisi uz Nagļiem (6 km). Izbraucot no Nagļiem, T krustojumājā nogriežas pa labi un aptuveni pēc 50 m jānogriežas pa kreisi. Pēc nepilniem 13 km - tornis.
  • Braucot no Degumniekiem, jānogriežas uz Barkavu. Pēc 6 km aiz autobusa pieturas “Kalnagals” pirms Meirānu kanāla tilta jānogriežas pa kreisi. Pēc 7 km – tornis.
  • Braucot no Varakļāniem, jādodas pa Lubānas ielu, kreisajā ceļa pusē atstājot luterāņu baznīcu. Pēc 8 km jānogriežas pa labi. Pēc 2 km, pārbraucot pāri Meirānu kanālam, jānogriežas pa kreisi un jābrauc 6 km. Pie slūžām jānogriežas pa labi. Pēc 3,5 km tornis.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Skaņākalna taka


 

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

Madonas novada pašvaldība Tel. 64860090

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju. 

Atklāj Latviju no jauna