taka

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas parks Abavas senleja

Vitiņi, Matkules pag., Kandavas nov.

GPS KOORDINĀTES

Viens gals: telšu vieta „Vītiņi” pie Imulas

X: 416436, Y: 319788 / Lat: 57.014024, Lon: 22.623844  

Otrs gals: Buses pilskalns

X: 415154, Y: 6317297 / Lat: 56.9914114, Lon: 22.6035747

APRAKSTS

Abavas ieleja veidojusies pateicoties ledāju kušanas ūdeņu izrasītajiem erozijas procesiem. Tāpēc te vērojama liela ainaviskā daudzveidība - stāvi upes krasti, dolomīta atsegumi, sānu gravas, pļavas un nogāzes, kā arī avoti, kas iztek upes terašu nogāzēs. Pateicoties tam, ielejā vērojama arī liela augu daudzveidība – šeit sastopamas vairāk kā 50 aizsargājamās augu sugas.

Taka vijas pa gleznainās Imulas upes labo krastu pa lapkoku mežu ar ošiem, lazdām, kļavām, kurā aug arī lielas egles. Sākumposmā no Langsēdes klinšu augšas skatam paveras krāšņa ielejas ainava. Tālākajā ceļā var apskatīt vēl vienu dabas pieminekli – Velna pēdas akmeni, kas guļ Imulas vidū. Takā ir norāde uz to. 

Imulas taka

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 2 h

GARUMS

5 km

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periods.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

I-XII
24/7


 

VEIDS

līnijveida

TAKAS SHĒMA

lejupielādēt

MARĶĒJUMS

APVIDUS

Upe, pļavas

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 2/5


 

SEGUMS

Iestaigāta meža taka.

LABIEKĀRTOJUMS

Imulas taka


 

NOKĻŪŠANA

Uz takas sākumu no Abavas puses. Pa ceļu P130 jā dodas līdz krustojumam ar ceļu V1474 (pagrieziens uz Matkuli, Vāni). Pēc 1 km ceļa labajā pusē norāde uz telšu vietu Vītiņi. Pēc ~4 km lauku ceļa labajā pusē atrodas telšu vieta un takas sākums.

Uz takas sākumu no Buses pilskalna puses. Pa ceļu P130 jā dodas līdz krustojumam ar ceļu V1474 (pagrieziens uz Matkuli, Vāni). Pēc 3 km ceļa labajā pusē norāde uz Buses pilskalnu. Pēc ~1,5 km pagrieziens pa kreisi uz Buses pilskalnu. Pēc ~0,8 km atrodas stāvlaikums un takas sākums.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Imulas taka


 

CITA NODERĪGA INFO

Kandavas tūrisma informācijas centrs

Gids


Gida pakalpojumi. Jāpiesakās nedēļu iepriekš.

APSAIMNIEKOTĀJS

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna