Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Aizsargājamo ainavu apvidus Augšzeme

Dabas piemineklis: dendroloģiskie stādījumi Jaunsventes parks

Parka iela 5, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads

GPS KOORDINĀTAS

X: 648451, Y: 197799 / Lat: 55.902709, Lon: 26.374548

APRAKSTS

Parks veidots 19. gadsimta beigās Plāteru-Zībergu īpašumā. 1912. gadā celtā muižas pils ēka restaurēta. Tā platība 5,22 ha.
Dendroloģiskajā inventarizācijā konstatētas 29 vietējās un 27 svešzemju koku un krūmu sugas. 4 koki, kas atbilst valsts noteiktajiem dižkoka izmēriem, un 3 savdabīgi koku saaugumi.
Kopumā Jaunsventes parka teritorijā konstatētas 22 aizsargājamas vai citādi nozīmīgas sugas, tajā skaitā 10 retas un īpaši aizsargājamās ķērpju sugas, 2 īpaši aizsargājamās putnu sugas, 8 retas un īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas, īpašā aizsardzībā esošais zaļais krupis un liela Natūza sikspārņu kolonija.

Jaunsventes parks

Foto: Daugavpils TIC arhīvs 

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks

 


VIDES PIEEJAMĪBA

Jaunsventes parks

 


MAKSA

bezmaksas

PIEEJAMS

24/7; I-XII

GRŪTĪBU PAKĀPE

1/5

 

 

LABIEKĀRTOJUMS

Jaunsventes parks

 


NOKĻŪŠANA

Pa šoseju A14/E262 vai P70 jādodas uz Sventi. Tālāk pa Parka ielu līdz autostāvlaukumam pretī Jaunsventes parkam.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Jaunsventes parks

 


CITA NODERĪGA INFO

Daugavpils novada TIC, tālr. +371 65422818

APSAIMNIEKOTĀJS

Daugavpils novada Sverntes pagasta pārvalde, tālr. +371 65425180 vai +371 29299003

Atklāj Latviju no jauna