Cilvēks ar koku

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Rucavas pag., Rucavas nov. LV-3477

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Nida, Latvijas–Lietuvas robežstabs X 317319, Y: 6217681 / Lat: 56.069346, Lon: 21.065166
Posma finišs: Papes pludmale iepretim atpūtas kompleksam “Pūķarags” X: 315048, Y: 6228430 / Lat: 56.1649264, Lon: 21.0213045

APRAKSTS

1. diena. Dižjūra. Nida - Pape. Oļainākā Latvijas pludmale

Latvijas – Lietuvas robežstabs ir Jūrtakas sākums. Tā ved cauri Papes dabas parkam pa plašu, Dižjūras apskalotu liedagu, gar skaistām, ar smiltāju kāpukviešiem un kāpuniedrēm apaugušām priekškāpām. Šim posmam raksturīga oļiem klāta pludmale, nelieli kūdras atsegumi un neskartība. Apmetot līkumu Papes kanālam, redzama izteikta Piejūras zemienes ainava, kur starp niedrājiem ieslēpies Papes ezers. Jūrtaka izlīkumo cauri Papes ciemam un pie Papes bākas atgriežas pludmalē.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.
 
Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 
 
Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
  
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.


Avots: coastalhiking.eu

Jūrtaka

Papes oļainā pludmale. Foto: Juris Smaļinskis

Cilvēks

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS  

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

~ 4-6 h

GARUMS

12 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

1/5


 

SEGUMS

Smilšaini un oļaini liedagi, vietām smalka grants. Iepretim Nidai - oļains liedags vairāku kilometru garumā. Vietām oļi veido dažus desmitus centimetru augstus, viļņu noskalotus „atsegumus”. Papē ceļi ar grants segumu.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA UZ STARTA punktu. Jādodas pa Liepājas-Klaipēdas autoceļu A11 līdz pagriezienam uz Nidu. Tālāk nepilnu kilometru pa grants ceļu līdz Nidas centram.Tālāk uz dienvidiem 1 km pa servitūtas ceļu (zemes ceļš) valsts robežas virzienā, vai arī 1 km uz dienvidiem gar jūras krastu valsts robežas virzienā.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Peļļu taka

 

 

Robežsardze

 
Jābūt līdzi personu apliecinošiem un derīgiem dokumentiem (valsts robeža).

CITA NODERĪGA INFO

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna