Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Liepāja; Medzes pag., Grobiņas nov.; Vērgales pag., Pāvilostas nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Karostas Ziemeļu mols, iepretim auto stāvlaukumam X: 315469, Y: 6272126 / Lat: 56.5571354, Lon: 20.9973914
Posma finišs: Ziemupes pludmale, iepretim auto stāvlaukumam X: 320196, Y: 6292798 / Lat: 56.7444467, Lon: 21.0597669

APRAKSTS

4. diena. Karosta - Ziemupe. Karosta - militārais mantojums pie Baltijas jūras

Pirmie četri Jūrtakas kilometri ar daudzu fortu un krasta aizsardzības bateriju paliekām var interesēt militārās vēstures entuziastus, taču no iešanas viedokļa tas ir tehniski sarežģītākais Kurzemes piekrastes posms. Aiz Cietokšņa kanāla Jūrtaka īsu brīdi izlokās pa piekrastes pļavu, tad izskrien liedagā un turpinās līdz pat Ziemupei. Liedags ir plats, stiprāka vēja laikā - ar sašaurinājumu starp Lenkupi un Kārļupīti. Dažviet nelieli stāvkrasti, pārējās vietās – augstas, vietām noskalotas priekškāpas. Stāsta, ka Ziemupes selgā nogrimuši daudzi kuģi, viens pat ar bronzas lielgabaliem.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.


Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 04. Karosta - Ziemupe

Liepājas Karostas forti. Foto: Juris Smaļinskis

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

~ 8-10 h

GARUMS

22 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs, militāro būvju paliekas

GRŪTĪBU PAKĀPE

4.5/5


 

SEGUMS

Smilšaini, oļaini liedagi, krastmalas takas, vietām mīksta, saskalota smilts, dažviet – akmeņi, krasta aizsargbūves pret noskalošanu.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu Ziemeļu molu Karostā. Liepājā jādodas uz Ložmetējnieku ielu un tad pa to līdz jūras krastam.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITA NODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Liepājas tūrisma informācija
  • Šķēršļi: Fortifikāciju paliekas jāapiet pa meža takām vai vējatplūdu laikā pa liedagu. Cietokšņa kanāls, mazās upītes, strauti un grāvji mazūdens periodā ir pārbrienami. Liepājas attīrīšanas iekārtām var paiet garām pa liedagu. Ja ir spēcīgs vējš no jūras puses, Cietokšņa kanālu un Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas var apiet pa Lībiešu un Viestura ielu (~ 2,5 km). Krasta aizsargbūve (betona bluķi) iepretim Saraiķiem apejama pa liedagu vai stipra vēja laikā pa bluķiem.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna