Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Vērgales pag., Pāvilostas nov.;

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Ziemupes pludmale, iepretim auto stāvlaukumam X: 320196, Y: 6292798 / Lat: 56.7444467, Lon: 21.0597669
Posma finišs: Pāvilostas TIC, iepretim auto stāvlaukumam Dzintaru iela 2, X: 328153, Y: 6308487 / Lat: 56.8882174, Lon: 21.1791372  

APRAKSTS

5. diena. Ziemupe - Pāvilosta. Dziedošās smiltis un dzintars

Cilvēku maz apmeklēta pludmale, kur var lasīt dzintarus un akmentiņus ar fosilijām, dzirdēt dziedošās smiltis zem kājām. Ziemupes apkaimē parādās jūras noskaloti stāvkrasti, bet tālāk līdz Akmensragam un Pāvilostai – skaistas, vietām noskalotas priekškāpas, kas noaugušas ar smiltāju kāpukviešiem un kāpuniedrēm. Vietām redzamas pelēkās kāpas. Akmensraga bāka būs labs atpūtas punkts. Pāvilosta ar savu mazpilsētas šarmu, ostas un kūpinātu zivju smaržu liks atgriezties no neskartās dabas civilizācijā.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.


Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 05. Ziemupe - Pāvilosta

Foto: Jūrtakas arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

~ 7-9 h

GARUMS

21 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

1.5 grūtība


 

SEGUMS

Smilšaini, oļaini (nelieli oļi), vietām plaši (pie Akmensraga), vietām šaurāki smilšaini liedagi. Pāvilostā – asfalts.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu Ziemupes pludmali. Pa ceļu V1188 vai V1190 uz Ziemupi. Tad uz stāvlaukumu.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITANODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Tūrisma informācija Pāvilostas novadā
  • Šķēršļi: Sakas upi šķērsojam pa tiltu (Meža iela). Pāvilostas ostā Sakas upei iespējams pārcelties pāri ar kuģīti, kurš iepriekš jāpiesaka pa tālruni +371 2748 0131, +371 29448446. Mazās upītes un strauti mazūdens periodā ir pārbrienami.
  • Bīstamas vietas: Ostmalas ielā nav gājēju ietves.
  • Alternatīvas: No Ziemupes līdz Akmensragam un tālāk – līdz Pāvilostai nelabvēlīgos laika apstākļos var aiziet pa meža ceļu un takām.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna