Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Sakas pag., Jūrkalnes pag., Pāvilostas nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Pāvilostas TIC, iepretim auto stāvlaukumam Dzintaru iela 2 - X: 328153, Y: 6308487 / Lat: 56.8882174, Lon: 21.1791372
Posma finišs: Baltijas jūras stāvkrasta skatu laukums, iepretim Jūrkalnes auto stāvlaukumam - X: 340977, Y: 6321048 / Lat: 57.0055168, Lon: 21.3814896

APRAKSTS

6. diena. Pāvilosta - Jūrkalne. Izcilākie Baltijas jūras stāvkrasti

Ziemeļaustrumos no Pāvilostas ir apskatāmas izcilas pelēko kāpu ainavas, bet jau dažus kilometrus tālāk sākas viens no skaistākajiem Jūrtakas posmiem ar izciliem stāvkrastiem vairāk nekā 20 km garumā. Interesantākās stāvkrastu ainavas ir redzamas pie Strantes, Ulmales un Rīvas ietekas. Daudzviet krasta nobrukumu lejasdaļā vasarā zied orhidejas. Jūrkalnē un tās apkaimē var vērot „divus saulrietus”, - pirmo no pludmales, bet otru – īsu mirkli vēlāk - no stāvkrasta augšas.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.

Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 06. Pāvilosta - Jūrkalne

Foto: Jūrtakas arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

~ 7-9 h

GARUMS

20 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

4.5/5


 

SEGUMS

Smilšaini, oļaini (nelieli oļi), vietām plaši (pie Akmensraga), vietām šaurāki smilšaini liedagi. Pāvilostā – asfalts.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu pie Pāvilostas TIC. Pa ceļu P111 vai V1199 jādodas uz Pāvilostuvai. No ceļa P111 jānogriežas uz ceļu V1187 un jāturpina ceļš uz Dzintaru ielu 2.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITANODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Tūrisma informācija Pāvilostas novadā
  • Jūrkalnes tūrisma informācija
  • Šķēršļi: Aiz Pāvilostas ~ 0,5 h gājiena attālumā ir liedaga sašaurinājums ar akmeņiem. Zem stāvkrastiem ir divas vietas 100 – 200 m garumā, kur varbūt jābrien pa seklu ūdeni, ja jūrā ir spēcīgāka viļņošanās stipra R, ZR vai DR vēja vai vētru laikā. Tad jāiet pa stāvkrasta augšu vai jāizmanto autobusu satiksme. Upītes un strauti mazūdens periodā ir pārbrienami. Rīvu var pārbrist, ja nav bijušas spēcīgas lietavas. ~ 1,5 km attālumā no jūras Rīva šķērsojama pa diviem tiltiem. Sakas upei pāri iespējams pārcelties ar kuģīti, kurš iepriekš jāpiesaka pa tālruni +371 2748 0131, +371 29448446.
  • Bīstamas vietas: Stāvkrasti brūk, jūrai noskalojot krastus un lietus ūdeņiem izskalojot to nogāzes. Te var būt noslīdeņi, nobrukumi, akmens nobirumi, tādēļ pa stāvkrastiem nedrīkst pārvietoties. Šim mērķim daudzviet ir ierīkotas kāpnes. Nobrukumi visbiežāk ir vētru laikā vai pēc tām, kā arī pēc lietusgāzēm, taču var būt arī citā laikā.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna