Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Sakas pag., Jūrkalnes pag., Pāvilostas nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Baltijas jūras stāvkrasta skatu laukums, iepretim Jūrkalnes auto stāvlaukumam - X: 340977, Y: 6321048 / Lat: 57.0055168, Lon: 21.3814896
Posma finišs: Sārnates pludmale - X: 343508, Y: 6333991 / Lat: 57.1225361, Lon: 21.4150585

APRAKSTS

7. diena. Jūrkalne - Sārnate. Vieta, kur cilvēki laivās šķērsoja Baltijas jūru

Šajā Jūrtakas posmā turpinās iespaidīgais Baltijas jūras stāvkrasts. Ošvalku apkaimē tas „nolaižas” lejā, pārvēršoties par stāvāku priekškāpu, ko nosedz biezi kārklu vainagi, taču iepretim Sārnatei atkal vērojami izteikti stāvkrasti. Šeit samērā īsā gājiena posmā redzami vairāki iespaidīgi dabas skati.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.

Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 07. Jūrkalne - Sārnate

Foto: Jūrtakas arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

~ 5-7 h

GARUMS

14 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 2/5


 

SEGUMS

Smilšaini, oļaini (dažāda lieluma) un smilšaini – oļaini liedagi, vietām nelieli akmeņi.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

Piemiņas zīme „Cerību bura”

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu pie Baltijas jūras stāvkrasta skatu laukuma, iepretim Jūrkalnes auto stāvlaukumam. Pa ceļu P111  jādodas uz Jūrkalni. Krustojumā pie Jūrkalnes tautas nama jānogriežas uz Jūrkalnes Romas katoļu baznīcas pusi. Tālāk pēc ~300 m sasniedzams auto stāvlaukums.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

  • Maršruta apraksts
  • Jūrkalnes tūrisma informācija
  • Šķēršļi: Nelielie strauti ir pārbrienami.
  • Bīstamas vietas: Stāvkrasti veidojas (brūk), jūrai noskalojot krastus, arī lietus ūdeņiem izskalojot to nogāzes. Te var būt noslīdeņi, nobrukumi, akmens nobirumi. Nedrīkst pārvietoties pa stāvkrastiem, kur nav izveidotas kāpnes (tās ir atrodamas pietiekami bieži) un iet tuvu klāt tiem no augšpuses un apakšpuses. Nobrukumi visbiežāk ir vētru laikā (vai pēc vētrām) un pēc lietusgāzēm, taču var būt arī citā laikā.
  • Alternatīvas: Spēcīgi gājēji var apvienot šo ar nākamās dienas posmu un maršrutu beigt Užavā.

CITA NODERĪGA INFO

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna