Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Užavas pag., Ventspils nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Sārnates pludmale - X: 343508, Y: 6333991 / Lat: 57.1225361, Lon: 21.4150585
Posma finišs: Atpūtas vieta pie Užavas ietekas jūrā - X: 344016, Y: 6347843 / Lat: 57.2470117, Lon: 21.4147621

APRAKSTS

8. diena. Sārnate - Užava. Skaistākais Latvijas piekrastes skats

Sārnates apkaimē vēl ir redzams Baltijas jūras stāvkrasts, kas ziemeļu virzienā pamazām kļūst zemāks, un to nomaina noskalots priekškāpu valnis. Starp Vendzavām un Užavas bāku gar jūras krastu ir novērojami Latvijai neparasti skati, kas atgādina smilšaini – akmeņainus tuksnešus ar nabadzīgu veģetāciju – bijušās Padomju armijas poligons. Šeit un arī aiz Užavas bākas bijušo poligonu teritorijās mūsdienās ir redzamas pelēkās kāpas. Tuvojoties Užavas ietekai, liedags kļūst aizvien plašāks un kāpu vaļņi – zemāki. No romantiskās Užavas bākas paveras skaistākais Jūrtakas skats.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.

Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 08. Sārnate - Užava

Foto: Jūrtakas arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

~ 5-7 h

GARUMS

15 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 2/5


 

SEGUMS

Smilšaini, oļaini (dažāda lieluma) liedagi.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu Sārnates pludmali. Pa ceļu P111  jādodas uz Sārnati. Krustojumā pretī Sārnates baptistu baznīcai jānogriežas uz jūras pusi. Tālāk pēc ~620 m sasniedzams liedags.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITA NODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Ventspils novada tūrisma informācija
  • Šķēršļi: pie Užavas bākas ir jāiet cauri betona viļņlaužiem, kur iestaigāta taka. Užava mazūdens periodā ir pārbrienama. 0,3 km attālumā no ietekas ir tilts.
  • Bīstamas vietas: stāvkrasti veidojas (brūk), jūrai noskalojot krastus un lietus ūdeņiem izskalojot to nogāzes. Te var būt noslīdeņi, nobrukumi, akmens nobirumi, tādēļ pa tiem ir aizliegta pārvietošanās. Šim nolūkam izmantojamas kāpnes. Nobrukumi visbiežāk ir vētru laikā (vai pēc vētrām) un pēc lietusgāzēm, taču var būt arī citā laikā.
  • Alternatīvas: Spēcīgi gājēji var apvienot šo ar iepriekšējas dienas posmu - “Jūrkalne - Sārnate” un sākt Jūrkalnē.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna