Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Užavas pag., Vārves pag., Ventspils nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Atpūtas vieta pie Užavas ietekas jūrā - X: 344016, Y: 6347843 / Lat: 57.2470117, Lon: 21.4147621
Posma finišs: Ventspils Dienvidu mols, iepretim autostāvlaukumam - X: 351751, Y: 6364357 / Lat: 57.3977911, Lon: 21.5329154

APRAKSTS

9. diena. Užava - Ventspils. Savāc savu dzintaru kolekciju!


Šajā posmā Jūrtakas pirmie 6 km ir vientuļš krasta posms ar plašu liedagu un zemām priekškāpām, kuru muguras sedz sudrabotie smiltāju kāpukviešu un kāpuniedru ceri. Aiz Medoles strauta ietekas paceļas iespaidīgs stāvkrasts (~ 19 m) ar šauru, akmeņainu liedagu. Stāvkrasts ātri sarūk un no jauna paceļas divus kilometrus tālāk. Starp stāvkrastiem atrodas bijušais padomju armijas poligons. Pēdējie pieci Jūrtakas kilometri līdz Dienvidu molam Ventspilī ved pa plašu smilšainu liedagu, ko no sauszemes puses norobežo pelēko kāpu biotopi.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.

Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 09. Užava - Ventspils

Foto: Jūrtakas arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

~7-9 h

GARUMS

20 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

3/5 grūtība


 

SEGUMS

Smilšaini, oļaini (no nelieliem līdz lieliem oļiem) liedagi, dažviet akmeņi. Krastmala ļoti mainās pēc vētrām – to var redzēt noskalotā liedagā, kur oļu joslas mijas ar smilšu joslām. Īsā posmā – izskaloti māli. Smilts segums var būt „mīksts” un grūti ejams.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu atpūtas vietu pie Užavas ietekas jūrā. Pa ceļu P111  jādodas uz Užavu. Tālāk no centra pa ielu uz jūras pusi. Pēc ~3,4 km sasniedzama atpūtas vieta iepretim Kangrotu kapiem.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITA NODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Ventspils novada tūrisma informācija
  • Bīstamas vietas: stāvkrasti, pa kuriem nedrīkst kāpt, jo var veidoties noslīdeņi un smilšu – augsnes nobrukumi.
  • Alternatīvas: 2,7 km pirms Ventspils robežas iepretim Cirpstenei līdztekus jūras krastam iet bijušais padomju militārais ceļš, ko var izmantot stipra vēja laikā.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna