Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Ventspils

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Ventspils Dienvidu mols, iepretim autostāvlaukumam - X: 351751, Y: 6364357 / Lat: 57.3977911, Lon: 21.5329154
Posma finišs: Staldzenes autostāvlaukumā, iepretim pludmalei - X: 356285, Y: 6369445 / Lat: 57.4449181, Lon: 21.6053100

APRAKSTS

10. diena. Ventspils - Staldzene. Cauri Ventspilij!


Maršruts ved cauri Ventspilij un tās apkārtnes mežiem. Jūrtaka no Dienvidu mola izlīkumo cauri vēsturiskajam Ostgalam un Vecpilsētai, šķērso Ventu un tālāk cauri Pārventai pa gājēju – veloceliņu turpinās Staldzenes virzienā, kur, apmetusi loku ap Ventspils ostu, atkal atgriežas jūras krastā. Ir vērts paņemt vienu „brīvdienu” un iepazīt pilsētas interesantākās vietas, kā arī apmeklēt Piejūras brīvdabas muzeju.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.

Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 10. Ventspils - Staldzene

Foto: Jūrtakas arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

5 - 7 h

GARUMS

15 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 2/5


 

SEGUMS

Asfalts (gājēju, gājēju – veloceliņi), bruģis.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu pie Ventspils Dienvidu mola. Ventspilī jādodas uz autostāvlaukumu Medņu ielā 46A.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITA NODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Ventspils novada tūrisma informācija
  • Bīstamas vietas: Stāvkrasts pie Staldzenes, pa kuru nedrīkst kāpt, jo var veidoties noslīdeņi un smilšu – augsnes nobrukumi. Bangu ielai vietām nav gājēju ietves, tādēļ sezonas laikā, kad ir liela automašīnu kustība, ieteicams izvēlēties alternatīvo ceļu (sk. tālāk).
  • Alternatīvas: Pirms Staldzenes uz jūras krastu var iziet ātrāk: no Talsu ielas ir jānogriežas pa Veco Staldzenes ceļu un tad gar Ventspils Naftas termināļa sētu jāiet 1,7 km līdz jūras krastam – Pārventas pludmalei.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna