Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Ventspils; Tārgales pag., Ventspils nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Staldzenes autostāvlaukumā, iepretim pludmalei - X: 356285, Y: 6369445 / Lat: 57.4449181, Lon: 21.6053100
Posma finišs: Ovišu centra autostāvlaukumā, 0,5 km no pludmales - X: 363984, Y: 6383244 / Lat: 57.5711376, Lon: 21.7257822

APRAKSTS

11. diena. Staldzene - Oviši. Galamērķis - Ovišrags


Jau nokāpjot Staldzenes pludmalē, redzams dažus metrus augsts, vietām klajš stāvkrasts, kas pamazām kļūst aizvien augstāks (maksimālais punkts – Kokkalns, 29 m). 3 - 4 km ZA no Staldzenes izveidojies šaurs liedaga posms ar stāvkrastu, ko stipra vēja laikā apskalo viļņi.
Aiz Liepenes noskalotais jūras krasts pamazām kļūst zemāks un aiz Jaunupes līdz pat Ovišragam izveidojušies plaši liedagi, kas visliekāko platumu sasniedz Ovišraga galā.
No Ovišu bākas paveras lielisks skats pāri koku galotnēm.

Lībiešu valodā Oviši senais nosaukums Paţīkmō.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.

Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 11. Staldzene - Oviši

Foto: Jūrtakas arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

6 - 8 h

GARUMS

17 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

4/5


 

SEGUMS

Smilšaini un oļaini liedagi. Pa oļiem ir jāiet tad, kad jūra ir „pacēlusies” – lielu viļņu laikā. Bezvēja laikā parādās smilšainas pludmales. Krastmala ļoti mainās pēc vētrām, var būt „mīksti” saskalota smilts. Pie stāvkrastiem – izskaloti māli.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu pie Staldzenes autostāvlaukumā iepretim pludmalei. Jādodas uz Staldzeni un tad uz Bangu ielu 61.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITA NODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Ventspils novada tūrisma informācija
  • Šķēršļi: Jaunupe mazūdens periodā ir pārbrienama.
  • Bīstamas vietas: Stāvkrasti, pa kuriem nedrīkst kāpt un iet tuvu to apakšpusei vētras un lietus laikā, jo var veidoties noslīdeņi un smilšu – augsnes nobrukumi. 3 - 4 km ZA no Staldzenes ir izveidojies šaurs liedaga posms ar stāvkrastu, ko stipra ZR, R, DR vēja laikā (+- 10 m/s un vairāk) apskalo viļņi. Šajā situācijā ir jāizvēlas doties pa Staldzenes ielu Liepenes virzienā, kur tā pārtop par meža ceļu un pēc ~ 3,5 km sasniedz Liepeni. Liepenē ceļš iziet pie jūras.
  • Alternatīvas: Jaunupi un Ovišus savieno meža ceļi un takas.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna