Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Ances un Tārgales pag., Ventspils nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Ovišu centra autostāvlaukumā, 0,5 km no pludmales - X: 363984, Y: 6383244 / Lat: 57.5711376, Lon: 21.7257822
Posma finišs: Miķeļtorņa centrs pie luterāņu baznīcas - X: 378984, Y: 6385875 / Lat: 57.5990274, Lon: 21.9750797

APRAKSTS

12. diena. Oviši - Miķeļtornis. Starp Ovišu bāku un Miķeļbāku


Jūrtaka ved cauri Ovišu dabas liegumam, kur raksturīgu krasta ainavu veido plaši, smilšaini liedagi un kāpas. Šejienes liedagā dabas materiāli – oļi un smiltis – veido lielas, dabiskas mozaīkas. Lūžņā interesi piesaista dažādu laiku militārā mantojuma objekti, bet pie Lūžupes grīvas ir jāievēro sezonālais liegums ligzdojošo putnu aizsardzībai: 01.04. – 15.07. šeit uzturēties aizliegts. Vieta ir jāapiet, sekojot Jūrtakas marķējuma norādēm. Maršruta galapunkts - Miķeļbāka - ir redzama jau iztālēm.

Lībiešu valodā Oviši senais nosaukums Paţīkmō, Lūžņa - Lūž un Miķeļtornis - Pizā.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.

Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 12. Oviši - Miķeļtornis

Starp Ovišiem un Miķeltorni. Foto: Juris Smaļinskis

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

~ 6 - 8h

GARUMS

18 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 2/5


 

SEGUMS

Galvenokārt plaši, smilšaini liedagi, ar nelieliem oļu piejaukumiem.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu pie Ovišu centra autostāvlaukuma iepretim pludmalei. Jādodas pa ceļu P124, tad pa ceļu V1333 uz Ovišiem. Tad pa galveno ielu līdz stāvlaukumam.  

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITANODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Ventspils novada tūrisma informācija
  • Šķēršļi: Mazi strauti (valki), kas mazūdens periodā ir pārbrienami.
  • Bīstamas vietas: Bijusī padomju militārā bāze Lūžņā.
  • Der zināt! Lūžņas (Lūžupe) grīva iepretim Lūžņas ciemam ir sezonas liegums. Laikā no 01.04. – 15.07. ir aizliegta uzturēšanās tā teritorijā. Jūrtaka šeit nogriežas uz Lūžņas ciemu. Ir jāiziet tam cauri un vietā, kur grants ceļš nogriežas uz dienvidiem (uz P124 autoceļu), ir jāpagriežas pa kreisi un cauri bijušai militārajai bāzei jādodas atpakaļ uz pludmali (sekojiet Jūrtakas marķējumam) Miķeļtorņa virzienā. No Ventspils (Pārventas) līdz Mazirbei nav pārtikas veikalu.
  • Alternatīvas: Lūžņu un Miķeļtorni 4,5 km garumā savieno mazi meža ceļi, kurus var izmantot stipra vēja laikā.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna