Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Ances pag., Ventspils nov.; Kolkas pag. Dundagas pag.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Miķeļtorņa centrs pie luterāņu baznīcas - X: 378985, Y: 6385872 / Lat: 57.5990016, Lon: 21.9751013
Posma finišs: Sīkraga autostāvlaukums, iepretim pludmalei - X: 394153, Y: 6392680 / Lat: 57.6639350, Lon: 22.2257689

APRAKSTS

12. diena. Miķeļtornis - Sīkrags. Galamērķis – Slīteres nacionālais parks!


No Miķeļtorņa līdz pat pagriezienam uz Irbes trošu tiltu (plānots 2019. gadā), skatam paveras plašs liedags ar zemām un skrajām priekškāpām. ~ 4,5 km garumā maršruts ved apkārt Irbes grīvai - sezonālam dabas liegumam, kas veidots ligzdojošo putnu aizsardzībai, un kur uzturēšanās aizliegta 01.04. – 15.07. Jūrtaka apkārtceļā ved pa skaistu priežu mežu ar augstām kāpām, kuru nogāzes ir bagātas ar sēnēm un ogām. Aiz Irbes ietekas līdz pat Sīkragam stiepjas plašs, smilšains liedags, ko ~ 1 km pirms Sīkraga šķērso Ķikana strauts – Slīteres nacionālā parka robeža.

Lībiešu valodā Miķeļtornis senais nosaukums Pizā, Lielirbe / Īra, Jaunciems / Ūžkilā un Sīkrags / Sīkrõg.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.

Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 13. Miķeļtornis - Sīkrags

Foto: Jūrtakas arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

~ 6 - 8 h

GARUMS

25 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 2/5


 

SEGUMS

Smilšaini liedagi, meža ceļi (dažviet irdena smilts).

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu Sārnates pludmali. Pa ceļu P111  jādodas uz Sārnati. Krustojumā pretī Sārnates baptistu baznīcai jānogriežas uz jūras pusi. Tālāk pēc ~620 m sasniedzams liedags.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITA NODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Ventspils novada tūrisma informācija
  • Dundagas novada tūrisma informācija
  • Šķēršļi: Ķikans - strauts, kuram mazūdens periodā var pārbrist pāri. Palu laikā var izmantot tiltu, kas ir 0,5 km attālumā no jūras.
  • Bīstamas vietas: Kā apiet tiltu pāri Irbes upei: iznākot ārā no jūras (tā, kā ved Jūrtakas maršruts), ir jādodas bijušās Lielirbes dzelzceļa stacijas virzienā (~ 0,5 km), un pirms tās jānogriežas pa labi uz grantēta meža ceļa, kas pēc ~ 2,5 km izved uz P 124 ceļa (Ventspils – Kolka). Pa šo ceļu nogriežamies pa kreisi (Kolkas virziens), ejam ~ 2 km un tad atkal nogriežamies uz maza meža ceļa pa kreisi. Pēc 1,3 km sasniegsim tilta vietu (kur avārijas stāvoklī esošais tilts šķērso Irbes upi) un turpinām Jūrtakas maršrutu.
  • Der zināt! Irbes grīva (rajons ap ieteku jūrā) ir sezonas liegums. Laikā no 01.04. – 15.07. ir aizliegta uzturēšanās tā teritorijā. Esošais tilts pāri Irbes upei atrodas avārijas stāvoklī un nav izmantojams.
  • Alternatīvas: Starp Miķeļtorni un Irbes upi, Lielirbi un Sīkragu cauri mežam līdztekus jūras krastam stiepjas vientuļš ceļš – bijusī Mazirbes – Ventspils šaursliežu dzelzceļa līnijas vieta. To var izmantot sliktos laika apstākļos.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna