Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Kolkas pag. Dundagas nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Saunaga centrs - X: 406444, Y: 6398350 / Lat: 57.7175619, Lon: 22.4295037
Posma finišs: Kolkasrags, iepretim Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centram - X: 416690, Y: 6402474 / Lat: 57.7566101, Lon: 22.6000176

APRAKSTS

15. diena. Saunags - Kolka. Eiropas sirds – Kolkasrags!

Jūrtakas posms, kas piemērots ikviena vecuma un sagatavotības gājējam. No Saunaga pa maziem lauku un meža ceļiem Jūrtaka izlokas līdz Vaidei, kur tā atkal atgriežas jūras krastā. Līdz Kolkasragam aizstiepjas plaši, smilšaini liedagi, kas pāriet zemās, skrajās priekškāpās, aiz kurām atkal seko mežainas jūrmalas kāpas, bet ~ 2 km garumā – noskalotas kāpas, aiz kurām paceļas Dumbrkalni. Ir veikti ~ 250 km un sasniegts Kolkasrags – robežšķirtne starp Dižjūru un Mazjūru – Rīgas jūras līci. Kolkasrags ir viena no Baltijas piekrastes populārākajām putnu vērošanas vietām.

Lībiešu valodā Saunags senais nosaukums Sǟnag, Vaide / Vaid un Kolka / Kūolka.


Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.

Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 15. Saunags - Kolka

Foto: Madars Mileiko

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

5 - 7 h

GARUMS

13 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 2/5

 

SEGUMS

Smilšaini liedagi, ceļi ar grants segumu.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu Saunaga centr. Jādodas pa ceļu P124 un ceļu V1389 uz Saunagu.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITANODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Dundagas novada tūrisma informācija
  • kolkasrags.lv
  • Šķēršļi: Vecročupe mazūdens periodā ir pārbrienama.
  • Der zināt! Maršruts iet cauri Slīteres Nacionālajam parkam.
  • Alternatīvas: Saunaga–Vaides posmu var veikt arī pa pludmali. No Vaides līdz Kolkai var aiziet pa meža ceļu (marķēts ar dzeltenu krāsu uz kokiem vai velomarķējumu NR.558). Pieredzējuši gājēji vienā dienā var apvienot šo ar iepriekšējās dienas posmu un sākt Sīkragā.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna