Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Mazjūra - Rīgas jūras līča rietumu piekraste
Rojas nov., Mērsraga nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Kaltenes luterāņu baznīca - X: 433546, Y: 6368402 / Lat: 57.4534250, Lon: 22.8925404
Posma finišs: Mērsraga tūrisma informācijas centrs - X: 447204, Y: 6355192 / Lat: 57.3365703, Lon: 23.1229632

APRAKSTS

18. diena. Kaltene - Mērsrags. Daudzveidīgais krasts

Maršruts piemērots aktīviem un izveicīgiem gājējiem! Dabas, kultūrvēstures pieminekļu un ainavu ziņā – ļoti daudzveidīgs Jūrtakas posms. Pie Kaltenes jūras krastu izraibina nelieli līcīši ar akmeņainām pludmalēm, bet tālāk seko ļoti aizaudzis jūras krasts, kur starp niedrēm un bagātīgi sazēlušo augāju iemīta šaura taciņa. Tālāk akmeņiem klātais jūras krasts ir tikai dažus metrus plats, vietām ar māla slāņiem, niedru laukiem, citviet ar izskalotajām aļģēm klāts. Posmā no Valgalciema līdz Mērsragam atkal parādās smilšaini liedagi ar sēkļiem jūrā. Aiz Mērsraga maršruts turpinās pa ceļu, bet pie luterāņu baznīcas – nogriežas uz jūras pusi un līdz pat Mērsraga centram iet gar Piejūras pļavu.
 

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Mazjūru kurzemnieki sauc Rīgas jūras līča rietumu piekrasti. Mazjūras posms sākas Kolkasragā, Slīteres nacionālajā parkā, kuru šķērso Baltās – Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Jūrtaka ved gar Rīgas jūras līča piekrasti līdz pat Jūrmalai. Maršrutā ir daudz smilšainu liedagu, vietām piejūras pļavas, īsā posmā akmeņains un maziem līcīšiem izrobots jūras krasts pie Kaltenes, kur vasaras laikā dzīvo gulbji. Piekrastē cits aiz cita izvietojušies mūsdienu zvejnieku ciemi un mazās jahtu ostas. Šeit notiek rūpnieciskā zveja, dažviet darbojas zivju pārstrādes uzņēmumi. Piekrastes ciemu tirdziņos, veikalos un pie zvejniekiem var nopirkt svaigi kūpinātas zivis.

Avots: coastalhiking.eu  

Jūrtaka 18. Kaltene - Mērsrags

Foto: Jūrtakas arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

8 - 10 h

GARUMS

24 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

4/5

 

SEGUMS

Kaltenes – Valgalciema apkaimē – akmeņaini un ar jūraszālēm saskaloti līči, daudzviet niedrāji un ar bagātīgu veģetāciju (pāri cilvēka galvai) klāta krastmala. Pie Valgalciema ir smilšaini – akmeņaini liedagi, liedagi ar granti, vietām - māls. Upesgrīvas apkaimē liedagus klāj smilts un grants (smalka). Mērsragā īss ceļa posms asfaltēts, tālāk – piekrastes pļavas (takas).

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu Kaltenes luterāņu baznīcu jādodas pa ceļu P131 vai V1398.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITA NODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Mērsraga novada tūrisma informācija
  • Talsu novada tūrisma informācija
  • Šķēršļi: Dažviet – liedaga sašaurinājumi (vējuzplūdu laikā), kuriem var apiet apkārt. Mazie valki (strauti) un Grīva (tilts 0,4 km attālumā no jūras) mazūdens periodā ir pārbrienami. Mērsraga pļavās pa dēļu laipu jāšķērso grāvis.
  • Bīstamas vietas: Pa akmeņaino krastmalu jāiet uzmanīgi, jo akmeņi var būt mitri, slideni (apauguši ar jūraszālēm) un kustīgi.
  • Der zināt! Stipra ZA un A vēja laikā vietām šauro liedagu var apskalot viļņi. Tad gājienam jāizvēlas alternatīvās meža takas vai piekrastes ceļi. Daudz izskalotu un pūstošu aļģu. Jābūt piemērotiem (slēgta tipa, mitrumizturīgi) apaviem, vēlamas nūjas atbalstam. Noderēs tālskatis putnu vērošanai.
  • Alternatīvas: Starp Valgalciemu un Upesgrīvu pa mežu ~ 3km garumā līdztekus jūrai iet takas. Upesgrīvu un Mērsragu ~ 6 km garumā savieno meža ceļš un takas, kas izmantojamas stipra vēja laikā.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna