Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Vidzemes piekraste - Rīgas jūras līča austrumu piekraste
Carnikavas nov., Saulkrastu nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Carnikavas gājēju tilts pār Gauju - X: 517123, Y: 6332261 / Lat: 57.1333124, Lon: 24.2828842
Posma finišs: Saulkrastu “Jūras parks”, Saulkrastu TIC - X: 524895, Y: 6347191 / Lat: 57.2670720, Lon: 24.4127725, Ainažu iela 13B, Saulkrasti, LV-2160

APRAKSTS

26. diena. Carnikava - Saulkrasti Saulrieta taka ar romantiskākajiem saulrietu skatiem

Sākotnēji maršruts ved pa Gaujas aizsargdambjiem Gaujas ciemā, sasniedzot Gaujas grīvu, kas ir laba putnu vērošanas vieta. Tālākais gājiens norit pa smilšainu pludmali līdz Inčupes ietekai, pirms kuras jāpagriežas uz iekšzemi, lai nokļūtu līdz tiltam un turpmākos dažus kilometrus uz pludmali nolūkotos no Saulrieta takas mežaino kāpu virsotnēm. Pēc Pēterupes šķērsošanas (trošu tilts) pa pludmali Jūrtaka sasniedz Saulkrastu “Jūras parku”.
 

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Ainavu un skatu ziņā – visdaudzveidīgākais Jūrtakas posms Latvijā, kurā ir gan smilšains, gan akmeņains liedags, piekrastes pļavas, niedrāji, kāpas, smilšakmens atsegumi, meži, zemesragi un nelieli līcīši, zvejnieku ciemati, krodziņi, mazo upju grīvas. Jūrtaka vijas cauri Carnikavai, Saulkrastiem, Zvejniekciemam, Salacgrīvai un Ainažiem.
Tā šķērso mazās upītes, kas vasarā parasti ir pārbrienamas. Šajā Jūrtakas posmā atrodas Gaujas un Salacas upju grīvas, kurām var apiet apkārt pa tiltiem.
Carnikava un Salacgrīva ir slavenas ar nēģiem, kas tiek gatavoti pēc īpašām vietējo zvejnieku receptēm.
Duntē apskatāms slavenā melu stāstnieka barona Minhauzena muzejs.
Randu pļavas ir nozīmīga putnu migrācijas un ligzdošanas vieta.
Īsi pirms Igaunijas, lai apietu zāļaino un ar niedrēm apaugušo krastu, maršruts ved pa meža takām.

Avots: coastalhiking.eu

Jūrtaka 26. Carnikava - Saulkrasti

Inčupe pie Baltās kāpas Saulkrastos. Foto: Jūrtakas arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

~ 7 - 9 h

GARUMS

20 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs, pilsētvide.

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 2/5

 

SEGUMS

Asfalts, ceļi ar grants segumu, Gaujas aizsargdambis (zāliens), vietām smilšaini ceļi (Gaujas krastos), smilšaini liedagi, meža takas un dēļu klājums Saulrieta takā. Tuvojoties Saulkrastiem – arī smalka grants.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu Carnikavas gājēju tiltu pār Gauju jādodas uz Stacijas ielu Carnikavā. Ielas galā sākas ietve uz gājēju tiltu.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITA NODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Carnikavas novada tūrisma informācija
  • Saulkrastu novada tūrisma informācija
  • Šķēršļi: Lilastes upīte, kuru mazūdens periodā var pārbrist, taču pēc lietavām jāiet pa apkārtceļu līdz A1 autoceļam. Pāri Lilastes upītei plānots kājnieku tilts pie jūras. Inčupi un Pēterupi var šķērsot pa tiltiem.
  • Bīstamas vietas: Gaujā un tās grīvā ir bīstami bradāt un peldēties (straume, sanestas smiltis, seklas vietas mijas ar dziļām). Starp Lilastes ieteku un Bātciemu, kāpās atrodas bijusī padomju militārā bāze. 
  • Der zināt! Carnikavas–Saulkrastu posma pludmalē nav ēdināšanas uzņēmumu. Noderēs binoklis putnu vērošanai. Pirms Saulkrastiem – nūdistu pludmale.
  • Alternatīvas: Gaujas ieteku jūrā (12 personām, iepriekš rezervējot, par papildu samaksu) ir iespējams šķērsot ar plostu: +371 29214438. Pamatmaršruts aiz Inčupes ietekas ved pa Saulrieta taku, taču to var veikt arī pa liedagu.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna