Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Vidzemes piekraste - Rīgas jūras līča austrumu piekraste
Saulkrastu nov., Skultes pag. Limbažu nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Saulkrastu “Jūras parks”, Saulkrastu TIC - X: 524895, Y: 6347191 / Lat: 57.2670720, Lon: 24.4127725, Ainažu iela 13B, Saulkrasti, LV-2160
Posma finišs: Lauči. Netālu no jūras krasta maksas stāvlaukums - X: 524157, Y: 6358310 / Lat: 57.3669945, Lon: 24.4016324, Zāles, Vārzas, LV-4025

APRAKSTS

27. diena. Saulkrasti - Lauči. „Vārti” uz Vidzemes akmeņaino jūrmalu

Maršruts piemērots visdažādāko vecumu un sagatavotības gājējiem. Līdz Zvejniekciemam pirmos kilometrus var iet pa pludmali, vai arī pārmaiņas pēc – pa taku, kas izlokas cauri kāpu mežam ar vecām priedēm, kurām raksturīga „krokodilādas” miza. Te redzama arī kāda veca zvejnieku tīklu un piederumu koka būda. Pirms Skultes ostas, Zvejniekciema liedagā parādās pirmie akmeņi. Apmetot līkumu Aģes grīvai un ostai, Jūrtaka atgriežas pludmalē, kur jau iztālēm redzams Ārņu rags, bet aiz tā – Lielā Lauču akmens brūnā mugura. Piekrastes ainavu daudzveidība.
 

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Ainavu un skatu ziņā – visdaudzveidīgākais Jūrtakas posms Latvijā, kurā ir gan smilšains, gan akmeņains liedags, piekrastes pļavas, niedrāji, kāpas, smilšakmens atsegumi, meži, zemesragi un nelieli līcīši, zvejnieku ciemati, krodziņi, mazo upju grīvas. Jūrtaka vijas cauri Carnikavai, Saulkrastiem, Zvejniekciemam, Salacgrīvai un Ainažiem.
Tā šķērso mazās upītes, kas vasarā parasti ir pārbrienamas. Šajā Jūrtakas posmā atrodas Gaujas un Salacas upju grīvas, kurām var apiet apkārt pa tiltiem.
Carnikava un Salacgrīva ir slavenas ar nēģiem, kas tiek gatavoti pēc īpašām vietējo zvejnieku receptēm.
Duntē apskatāms slavenā melu stāstnieka barona Minhauzena muzejs.
Randu pļavas ir nozīmīga putnu migrācijas un ligzdošanas vieta.
Īsi pirms Igaunijas, lai apietu zāļaino un ar niedrēm apaugušo krastu, maršruts ved pa meža takām.

Avots: coastalhiking.eu 

Jūrtaka 27. Saulkrasti - Lauči

Lauču akmens. Foto: Jūrtakas arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

4 - 6  h

GARUMS

13 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs, pilsētvide.

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 2/5

 

SEGUMS

Smalka grants, smiltis, koka laipas, meža ceļi, Zvejniekciemā – asfalts, smilšaini liedagi līčos, akmeņaini zemesragi, vietām oļi.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu Saulkrastu TIC jādodas uz Ainažu ielu 13B, Saulkrastos.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITA NODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Saulkrastu novada tūrisma informācija
  • Skultes pagasta tūrisma informācija
  • Šķēršļi: Ķīšupi var šķērsot pa tiltu. Zvejniekciema ostai jāiet apkārt, Aģe šķērsojama pa vanšu tiltu. Strauti mazūdens periodā ir pārbrienami. Ja jūra ir „atkāpusies”, vieglāk ir iet pa sēkļiem.
  • Bīstamas vietas: Ar aļģēm apaugušie akmeņi ir slideni. Daudzi akmeņi ir „kustīgi”. Nepieciešami piemēroti (slēgta tipa) apavi, nūjas atbalstam.
  • Der zināt! Vietām liedagā ir saskalota smalka grants, pa kuru ir grūti pārvietoties.
  • Alternatīvas: Stipra vēja laikā līdz Zvejniekciemam var iet pa meža takām, bet no Zvejniekciema līdz Ārņiem – pa krasta ceļu. Spēcīgi gājēji šīs dienas posmu var apvienot ar nākamās un finišēt Tūjā.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna