Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Vidzemes piekraste - Rīgas jūras līča austrumu piekraste
Skultes pag. Limbažu nov., Liepupes pag. Salacgrīvas nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Lauči. Netālu no jūras krasta maksas stāvlaukums - X: 524157, Y: 6358310 / Lat: 57.3669945, Lon: 24.4016324, Zāles, Vārzas, LV-4025
Posma finišs: Tūjas vecais mols pirms Zaķupītes ietekas, blakus autostāvlaukumam - X: 522830, Y: 6372112 / Lat: 57.4910443, Lon: 24.3808518

APRAKSTS

28. diena. Lauči - Tūja. Aizgājušais burinieku laikmets

Izcili ainavisks Vidzemes krasta posms ar daudziem akmeņainiem zemesragiem un akmeņu „amfiteātriem” jūrā, kas mijas ar maziem, smilšainiem līcīšiem, kuros ietek mazu upīšu un urgu vasarā izsīkstošās tērcītes. Piemērots aktīviem gājējiem ar piemērotiem apaviem, jo vietām liedagu pilnībā klāj tikai akmeņu pelēkās muguras. Dažviet parādās arī nelieli niedru pleķīši, bet pie Tūjas – pirmie smilšakmens atsegumi.
 

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Ainavu un skatu ziņā – visdaudzveidīgākais Jūrtakas posms Latvijā, kurā ir gan smilšains, gan akmeņains liedags, piekrastes pļavas, niedrāji, kāpas, smilšakmens atsegumi, meži, zemesragi un nelieli līcīši, zvejnieku ciemati, krodziņi, mazo upju grīvas. Jūrtaka vijas cauri Carnikavai, Saulkrastiem, Zvejniekciemam, Salacgrīvai un Ainažiem.
Tā šķērso mazās upītes, kas vasarā parasti ir pārbrienamas. Šajā Jūrtakas posmā atrodas Gaujas un Salacas upju grīvas, kurām var apiet apkārt pa tiltiem.
Carnikava un Salacgrīva ir slavenas ar nēģiem, kas tiek gatavoti pēc īpašām vietējo zvejnieku receptēm.
Duntē apskatāms slavenā melu stāstnieka barona Minhauzena muzejs.
Randu pļavas ir nozīmīga putnu migrācijas un ligzdošanas vieta.
Īsi pirms Igaunijas, lai apietu zāļaino un ar niedrēm apaugušo krastu, maršruts ved pa meža takām.

Avots: coastalhiking.eu

Jūrtaka 28. Lauči - Tūja

Foto: Juris Smaļinskis

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

5 - 7 h

GARUMS

15 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs.

GRŪTĪBU PAKĀPE

4/5

 

SEGUMS

Grants, smiltis, dažāda lieluma akmeņi, oļi.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu Laučiem. Pa šoseju E67 / A1 jādodas līdz punktam X: 526228, Y: 6358561 / Lat: 57.3691325, Lon: 24.4360910. Tad, sekojot norādei uz apskates objektu LAUČU AKMENS 2, pa lauku ceļu jādodas uz jūru.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITA NODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Skultes pagasta tūrisma informācija
  • Salacgrīvas novada tūrisma informācija
  • Šķēršļi: Liepupe mazūdens periodā ir pārbrienama (tilts 0,7 km attālumā no ietekas). Pārējās urgas (strauti) ir brienami.
  • Bīstamas vietas: Smilšakmens atsegumi sastāv no irdena un nenoturīga materiāla, tādēļ tiem nav droši tuvoties no augšas, apakšas un līst viļņu izskalotajās alās.
  • Der zināt! Ar aļģēm apaugušie akmeņi ir slideni. Daudzi akmeņi ir „kustīgi”. Nepieciešami piemēroti (slēgta tipa) apavi, nūjas atbalstam.
  • Alternatīvas: Starp Lembužiem un Tūju pa krasta augšdaļu iet neliels meža ceļš (2,5 km), ko var izmantot stipra vēja laikā. Spēcīgi gājēji šīs dienas posmu var apvienot ar iepriekšējās un sākt Saulkrastos.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna