Taka gara

ATRAŠANĀS VIETA

Vidzemes piekraste - Rīgas jūras līča austrumu piekraste
Salacgrīvas pag., Ainaži Salacgrīvas nov.

GPS KOORDINĀTES

Posma starts: Svētciems pie Svētupes grīvas, iepretim kempingam „Vējavas” - X: 521686, Y: 6394026 / Lat: 57.6879384, Lon: 24.3637284
Posma finišs:  Latvijas – Igaunijas robeža Valdemāra ielas galā, blakus autostāvlaukumam - X: 521399, Y: 6414738 / Lat: 57.8739927, Lon: 24.3607736, Valdemāra iela 1, Ainaži, LV-4035

APRAKSTS

30. diena. Svētciems - Ainaži. Nēģu karaliste

Daudzveidīgs Jūrtakas posms, kas piemērots aktīviem un izturīgiem gājējiem un putnu vērotājiem. Pludmale starp Svētciemu un Salacgrīvu ir stipri aizaugusi, tādēļ Jūrtaka iet pa meža ceļu, kas izvijas starp kāpu vaļņiem. No Salacgrīvas līdz Kuivižiem var doties pa smilšaino pludmali, vai arī pa meža takām. Randu pļavas no Kuivižiem līdz Vēverupei ir jāapiet pa ceļu A1. Aiz Vēverupes Jūrtaka atgriežas pludmalē, ko atkal pamet aiz Blusupītes ietekas pie Baltās Saules, lai tālāk pa Parka un Valdemāra ielu sasniegtu Ainažu molu. Latvijā ir veikti ap 580 km un sasniegta valsts robeža.
 

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Ainavu un skatu ziņā – visdaudzveidīgākais Jūrtakas posms Latvijā, kurā ir gan smilšains, gan akmeņains liedags, piekrastes pļavas, niedrāji, kāpas, smilšakmens atsegumi, meži, zemesragi un nelieli līcīši, zvejnieku ciemati, krodziņi, mazo upju grīvas. Jūrtaka vijas cauri Carnikavai, Saulkrastiem, Zvejniekciemam, Salacgrīvai un Ainažiem.
Tā šķērso mazās upītes, kas vasarā parasti ir pārbrienamas. Šajā Jūrtakas posmā atrodas Gaujas un Salacas upju grīvas, kurām var apiet apkārt pa tiltiem.
Carnikava un Salacgrīva ir slavenas ar nēģiem, kas tiek gatavoti pēc īpašām vietējo zvejnieku receptēm.
Duntē apskatāms slavenā melu stāstnieka barona Minhauzena muzejs.
Randu pļavas ir nozīmīga putnu migrācijas un ligzdošanas vieta.
Īsi pirms Igaunijas, lai apietu zāļaino un ar niedrēm apaugušo krastu, maršruts ved pa meža takām.

Avots: coastalhiking.eu

Jūrtaka 30. Svētciems - Ainaži

Ainažu mols. Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS

8 - 10 h

GARUMS

26 km

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS

Liedags, kāpas, mežs.

GRŪTĪBU PAKĀPE

4/5

 

SEGUMS

Grants, smiltis, dažāda lieluma akmeņi, oļi.

PAKALPOJUMI

Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI

NOKĻŪŠANA

UZ STARTA punktu Svētciemā pie Svētupes grīvas, iepretim kempingam „Vējavas”. Pa šoseju E67 / A1 jādodas līdz vietai X: 522742, Y: 6393976 / Lat: 57.6874406, Lon: 24.3814306, kur atzarojas lauku ceļs uz jūras pusi. Tālāk aptuveni 1,1 km attālumā atrodas kempings „Vējavas”.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 

CITA NODERĪGA INFO

  • Maršruta apraksts
  • Salacgrīvas novada tūrisma informācija
  • Šķēršļi: Aizaugušas pludmales un „Randu pļavas”. Iešana pa tām ir ļoti atkarīga no vēja virziena, stipruma un ilguma. Ja pūtis ilgstošs austrumu vējš, veidojas „jūratplūdi” ar plašiem sēkļiem Kuivižu – Ainažu posmā. Ja ir spēcīgs rietumu vējš, atsevišķas takas daļas var nebūt ejamas.
  • Bīstamas vietas: Pie Kuivižiem un Vēverupītes ir jāšķērso A1 ceļš. Tas jādara uzmanīgi, pārliecinoties par satiksmes drošību. Ainažu mola akmeņi ir kustīgi un var būt slideni.
  • Der zināt! Nepieciešami piemēroti (slēgta tipa) apavi, nūjas atbalstam. Noderēs tālskatis putnu vērošanai.
  • Alternatīvas: Salacgrīvas – Kuivižu posmu var iet pa meža ceļu caur kāpām. Nepiemērotos laika apstākļos (vētra, stiprs vējš) Kuivižu – Ainažu posmu var veikt ar starppilsētu autobusu (grafiks: www.1188.lv).

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

Atklāj Latviju no jauna