Akmeņsalas tornis

ATRAŠANĀS VIETA

Ķemeru Nacionālais parks

Lapmežciema pagasts, Engures novads
Skatīt vairāk

GPS KOORDINĀTES

X: 465641, Y: 6316579 / Lat: 56.9914737, Lon: 23.4345256

APRAKSTS

Skatu platforma Kaņiera pilskalnā rudeņos ļauj netraucēti baudīt tūkstošiem nakšņojošo zosu un dzērvju klātbūtni, bet vasaras sākumā – niedrāju putnu kori. Kaņieris ir uzskatāms par vienu no izcilākajām putnu vietām Latvijā, jo nelielā dziļuma un bagātīgās ūdensaugu veģetācijas dēļ tas ir īpaši piemērots dažādu ūdensputnu ligzdošanai un atpūtai caurceļošanas laikā. Pavasarī jau drīz pēc ledus izkušanas ezerā ierodas pirmie caurceļotāji – gaigalas, lielās un mazās gauras, kā arī virkne citu ūdensputnu sugu. Daļa no atlidotājiem paliek ezerā visu vasaru, lai te ligzdotu un izaudzētu mazuļus. Ezeram īpaši raksturīgas sugas, kas ligzdo niedrājos (lielais dumpis, mazais ormanītis, bārdzīlīte, dažādi niedru ķauķi, retumis tiek dzirdēts arī mazais dumpis) vai peldošās slīkšņās (pīles un kaijveidīgie putni).

Kaņiera pilskalna tornis

VIDES PIEEJAMĪBA

Aizstājējattēls

Nav pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos un ar kustību traucējumiem.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTS

Aizstājējattēls

APVIDUS

mežs, ezers

LABIEKĀRTOJUMS

Aizstājējattēls

NOKĻŪŠANA

Ar privāto transportu vai satiksmes autobusu starppilsētu maršrutos Rīga-Talsi, Rīga-Kolka, Rīga-Mazirbe (saraksti atrodami www.autoosta.lv) pa autoceļu P128 (Rīga-Talsi) jābrauc līdz Lapmežciemam. Ciemata centrā pie pagasta pārvaldes/kultūras nama ēkas jānogriežas uz Liepu ielu, sekojot norādei „Antiņciems 5”. Jādodas 5 km (cauri ciematam, garām Kaņiera laivu bāzei un putnu vērošanas tornim) līdz T veida krustojumam Antiņciemā, kur jānogriežas pa labi un jāveic vēl aptuveni 3 km līdz auto stāvlaukumam un informācijas stendam ceļa labajā malā. Tad jādodas pa Kaņiera pilskalna taku.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Aizstājējattēls

Skatu platformā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 15 cilvēki.

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija.

kf logo

Tornis uzbūvēts 2013. gadā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" ietvaros.

 

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsamineikotāju.

Atklāj Latviju no jauna