taka

ATRAŠANĀS VIETA

Aizsargājamo ainavu apvidus ZIEMEĻGAUJA

Kokši, Valkas pagasts, Valkas novads.

GPS KOORDINĀTES

Takas sākums X: 623742, Y: 6394351 / Lat: 57.6743717, Lon: 26.0748439

APRAKSTS

Kokšu ezeru virkni veido Dibena, Dziļais, Zāļu un Leišu ezers. Tiem cauri tek Gaujas kreisā krasta pieteka Kokšupīte. Ezeru vidējais dziļums 8-14 m.
 

Takai ir vairāki maršruti. Viens ir ap Zāļu ezeru 2,7 km garumā. Otrs ap Zāļu un Dziļo ezeru 4,5 km garumā. Var pārvietoties arī ar velosipēdu 7 km garā maršrutā, apbraucot Zāļu, Dziļo un Dibena ezeru. Zāļu, Dziļais un Dibena ezers.

Kokšu ezeru taka

Kokšu ezers. Foto: Rūta Zepa

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

150 Veclaicene - Apkārt Dēliņkalnam


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejama cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~2 h

GARUMS

Kājāmgājējiem. kājām iespējams iziet arī īsākus maršrutus:

  • 2,7 km ejot apkārt tikai Zāļu ezeram,
  • 4,5 km ejot visu maršrutu.

Velobraucējiem 7 km.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7; I-XII

VEIDS

lokveida līnijveida

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Kājāmgājējiem marķējums – sarkans aplītis uz balta fona.

Velo


Velosipēdistiem piktogrammas.

APVIDUS

Ezeri, upe, upes krasts, nogāzes, mežs.

GRŪTĪBU PAKĀPE

1/5


 

SEGUMS

Iestaigāta taka. Taku ejot palu laikā noderēs ūdensnecaurlaidīgi apavi.

Uzmanību slidens mitrā laikā


 

APVIDUS

Mežs, ezers, pļavas, bebraines.

LABIEKĀRTOJUMS

Kokšu ezeru taka


 

NOKĻŪŠANA

Pa ceļu P24 Smiltene-Valka jādodas līdz krustojumam ar ceļu V261 (X: 619230, Y: 393278 / Lat: 57.665950, Lon: 25.998716). Tad ~4,5 km līdz Kokšu upītei (X: 623107, Y: 394289 / Lat: 57.673983, Lon: 26.064162) līdz norādei uz Kokšu ezeru dabas taku.

Pa ceļu P23 Valka-Gaujiena jādodas līdz krustojumam ar ceļu V261 (X: 629406, Y: 395700 / Lat: 57.684882, Lon: 26.170464). Tad ~8,5 km līdz Kokšu upītei (X: 623107, Y: 394289 / Lat: 57.673983, Lon: 26.064162) līdz norādei uz Kokšu ezeru dabas taku.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Kokšu ezeru taka


 

CITA NODERĪGA INFO

Valkas tūrisma informācijas birojs; tib@valka.lv

Papildinfo, uzziņas - Dabasaizsardzības pārvaldes vides inspektore  Rūta Zepa, tālr. +371 26 361 362

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna