Akmeņsalas tornis

ATRAŠANĀS VIETA

Teiču dabas rezervāts

Atašienes pagasts, Krustpils novads
Skatīt vairāk

GPS KOORDINĀTES

X: 657885, Y: 6269020 / Lat: 56.5389668, Lon: 26.5676943

APRAKSTS

Lai gan pastaiga pa Teiču dabas rezervātu iespējama vien atsevišķos gadījumos, gida pavadībā, tomēr aplūkot šīs teritorijas dabas vērtības un skaisto ainavu, iespējams, arī no attāluma. Šim nolūkam Kristakrūgā izveidots 27 metrus augsts skatu tornis. Tas dod iespēju paraudzīties uz Teiču purvu no tā dienvidu malas.

Kristakrūga tornis Teiču dabas rezervāta malā. Foto: Andris Soms

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTS

Aizstājējattēls

APVIDUS

Mežs, purvs, pļavas

LABIEKĀRTOJUMS

Aizstājējattēls

NOKĻŪŠANA

Pie šosejas Jēkabpils-Rēzekne. 13,5 km attālumā no Varakļāniem Jēkabpils virzienā.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Aizstājējattēls

Vienlaicīgi uz torņa skatu platformas neatrasties vairāk kā 15 cilvēkiem

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija

kf logo

Tornis uzbūvēts 2013. gadā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" ietvaros.

 

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna