Akmeņsalas tornis

ATRAŠANĀS VIETA

Krustkalnu dabas rezervāts

Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Skatīt vairāk

GPS KOORDINĀTES

X: 631005, Y: 6289440 / Lat: 56.7305576, Lon: 26.1412914

APRAKSTS

Krustkalnu rezervāta teritoriju pārskatīt Jums palīdzēs tā dienvidu daļā uzbūvētais, 25m augstais, metāla skatu tornis. No tā redzama Madonas-Trepes vaļņa gravas nogāze, Dūku-Svētes ieplaka ar ezeriem. Torņa „pakājē” saskatāmi ezeri – Mazais un Lielais Plencis.

Krustkalnu tornis

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTS

Aizstājējattēls

APVIDUS

Ezers, niedrājs, krūmājs, pļavas

LABIEKĀRTOJUMS

Aizstājējattēls

NOKĻŪŠANA

Braucot ārā no Ļaudonas pa Aiviekstes ielu (P 82 autoceļš), pagrieziens pa labi uz Mārcienu (10 km). Pēc 3,3 km skatu tornis ceļa labajā pusē.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Aizstājējattēls

Vienlaicīgi uz torņa skatu platformas neatrasties vairāk kā 10 cilvēkiem.

Torņa apmeklējumam nav nepieciešama speciāla atļauja. Tomēr atceries, ja vēlies tuvāk iepazīt pārējās Krustkalnu dabas rezervāta dabas vērtības, vizīte ir obligāti jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi, un veicama gida pavadībā.

Uzmanību! Ziemā, kad metāla konstrukcijas apledojušas, tornī kāpt aizliegts!

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija, +371 64 605 860, latgale@daba.gov.lv

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna