Luknes skābaržu audze

Luknes skābaržu audze. Foto: Vilnis Skuja

Valsts aizsardzībā ir kopš 1977.gada. Kopš 1999.gada Luknes skābaržu audze iekļauta dabas liegumā “Dunika”. Latvijā šī ir vienīgā vieta, kur 11 ha platībā parastais skābardis aug tīraudzē. Luknē tas sasniedzis savas izplatības galējo ziemeļrietumu robežu.

Nokļūšana. Autoceļš A11 pagrieziens „Grobiņa 52”. Pēc 19,4 kilometriem ceļa labajā pusē norāde uz purva laipu. Tad 4,5 km pa purva laipu.