Datums 20. janvāris, 2022
Laiks10.00–12.00
Vieta ZOOM platforma

Jautājumu gadījumā sazināties:

Dabas liegums ĶIRBAS PURVS
Dabas liegums "Ķirbas purvs". Foto: DAP.

Sanāksmes dalībnieki tiks iepazīstināti ar sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības atzinumu.

 

Plāna izstrāde tiek veikta Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta ”Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.