Akmeņsalas tornis

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas parks Numernes valnis

Kārsavas novads, Salnavas pagasts
Skatīt vairāk

GPS KOORDINĀTES

X: 713064, Y: 6305643 / Lat: 56.8456247, Lon: 27.4937687

APRAKSTS

It kā ar jau tā krāšņo reljefu nebūtu gana, uz Numernes vaļņa izbūvēts 20 metrus augsts skatu tornis, uz kuru no autostāvvietas ved taka. Torņa pakājē esošais informatīvais stends pastāstīs par dabas parka lielākajām dabas vērtībām.

Numernes tornis

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTS

Aizstājējattēls

APVIDUS

Mežs, pļavas

LABIEKĀRTOJUMS

Aizstājējattēls

NOKĻŪŠANA

Braucot pa ceļu P48 Kārsava - Tilža, jānogriežas pa labi pie norādes „Numernes skatu tornis 2,5” un jābrauc līdz stāvvietai.

Iespējams arī otrs nokļūšanas variants – pa ceļu P48 brauc kvartālu tālāk, nogriežas pa labi un brauc līdz informācijas stendam. Tālāk 380 m gara taka aizvedīs jūs līdz skatu tornim.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Aizstājējattēls

CITA NODERĪGA INFO

Kārsavas novada tūrisma informācija

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija

kf logo

Tornis uzbūvēts 2013. gadā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" ietvaros.

 

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju.

Atklāj Latviju no jauna