taka

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas parks Abavas senleja

Kandavas novada Kandavas pagasts, Mācītājmuiža

GPS KOORDINĀTES

X: 424495, Y: 6320028 / Lat: 57.0175601, Lon: 22.7564504

APRAKSTS

Aiz Mācītājmuižas labiekārtotajā pastaigu takā izbūvētas dēļu laipas, kāpnes un platformas, kas droši vedīs lejā pa stāvo Abavas ielejas nogāzi. Taka ved uz Ozolājiem. Tā ir īpaša vieta Abavas palienes pļavās, kur upe met loku un izveidojusi vietu, kur kandavnieki agrāk sanākuši kopā teātri spēlēt un dancot lustīgās zaļumballēs.

Ja apmeklē šo taku, mums Tev ir uzdevums – izskaiti cik pakāpienu ir kāpnēm, kas iebūvētas takā. Varam atklāt, ka vairāk nekā 100, bet mazāk par 200.

Abavas senleja veidojusies pateicoties ledāju kušanas ūdeņu erozijai. Ielejā vērojama liela ainaviskā daudzveidība. Šeit redzami stāvi upes krasti, dolomīta atsegumi, sānu gravas, pļavas un nogāzes, kā arī avoti kas iztek upes terašu nogāzēs. Vērojama arī liela augu daudzveidība – šeit sastopamas vairāk nekā 50 aizsargājamās augu sugas.

Ozolāju taka

Foto: I.Piese

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 30 min.

GARUMS

900 m

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periods.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

i-xii un 24 7


 

VEIDS

līnijveida

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Nav speciāla marķējuma

APVIDUS

Upe, palienes pļava

GRŪTĪBU PAKĀPE

1/5


 

SEGUMS

Meža taka, dēļu laipas.

LABIEKĀRTOJUMS

Parking
infocentrs

NOKĻŪŠANA

No Kandavas centra aptuveni 1 km pa autoceļu P130 dienvidu virzienā. Pie pieturas Mācītājmuiža, pagrieziens pa kreisi. Takas sākums pēc aptuveni 400 metriem.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Ozolāju taka


 

CITA NODERĪGA INFO

Kandavas tūrisma informācijas centrs

APSAIMNIEKOTĀJS

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna