taka

 

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegums KORNETI-PEĻĻI

Aizsargājamo ainavu apvidus VECLAICENE

Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

GPS KOORDINĀTES

Takas sākums: Lat, lon: 57.586368, 26.873975 LKS: 671802, 386299

APRAKSTS

Pārgājiens vai velobrauciens pa Peļļu gravu un tās nogāzēm - meža taciņām, lauku ceļiem, pakalniem un lejām, gar 7 ezeriem. Tā kā daļa takas iet pa Igaunijas teritoriju, līdzi jābūt robežas šķērsošanai derīgi dokumenti.

Taka sākas  pie Mežavizlu mājām. Tai ir divi loki. Garākais 9,5 km loks jeb Peļļu taka un īsākais 4,5 km loks jeb Ilgāja-Naudas akmens taka.

Garais loks jeb Peļļu takas ceļš sākumā ved lejup pa zemledus kušanas ūdeņu veidoto gravu uz ielejā esošo ainaviski skaisto Ilgāja ezeru. Pie Aleju mājām ir izveidota labiekārtota atpūtas vieta, no kuras paveras jauks skats uz Ilgāju un tā nelielo saliņu ezera Latvijas pusē. Peļļu ielejas četriem ezeriem – Ilgājs, Sūneklis, Smilšājs un Peļļu – pa vidu iet Latvijas-Igaunijas robeža. Igaunijas pusē tos sauc Kikkajärv (Gaiļa ezers), Sarapuujärv (Lazdu ezers), Liivajärv (Smilšezers) un Mudajärv (Dūņezers) un tie iekļauti Paganamā ainavu aizsargājamajā teritorijā. Pie Liivajärv jeb Smilšāja ezera Igaunijas pusē var uzkavēties labiekārtotā atpūtas vietā, nopeldēties un pavērot apkārtni no stāvās Peļļu gravas nogāzes. Pēc valstu robežas šķērsošanas pie Peļļupītes, taciņa pa stāvu nogāzi uzved kalnā. Tālāk jādodas pa lauku ceļu garām Eniķu ezeram un Jenšu mājām līdz Palpiera ezeram un Naudas akmenim.Tad gar Palpieru un Kūriņkalna ezeru taka atgriežas sākuma punktā.

Īsākā loka jeb Ilgāja-Naudas akmens takas sākuma un beigu posms sakrīt ar Peļļu taku. Taka sākas aiz Mežavizlu mājām, ved lejup līdz Ilgāja ezeram. Pie Aleju mājām ir izveidota labiekārtota atpūtas vieta, no kuras paveras jauks skats uz Ilgāju un tā nelielo saliņu ezera Latvijas pusē. Taka turpinās pa ēnainu, diezgan stāvu meža ceļu augšup, līdz Vizlu mājām. No Vizlu kalna paveras plašs skats uz Igauniju. Tālāk taka pa skaistu meža ceļu atved pie Naudas akmens, un tad gar Palpiera un Kūriņkalna ezeriem atgriežas pie Mežavizlu mājām, takas sākuma punktā.  

 

Peļļu taka

Foto: Rūta Zepa

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Peļļu taka


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un bērniem ratiņos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

Cilvēks


4-5 h

Velo


2-3 h

GARUMS

7 km Peļļu taka; 4,5 km Ilgāja ezera un naudas akmens taka

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periods. Taku iespējams apmeklēt visu gadu, taču skaistākās ainavas vērojamas pavasarī un rudenī. Ziemā taka netiek tīrīta.

MAKSA

Bezmaksas.

ATVĒRTA

24/7 I - XII

VEIDS

Lokveida.

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Baltas plāksnītes ar sarkanu aplīti centrā. Igaunijas pusē arī vrziena norādes zīmes.

APVIDUS

Pauguraine, pļavas, mežs.

GRŪTĪBU PAKĀPE

Grūtība 2/5

 

SEGUMS

Igaunijas pusē dēļu laipas, Latvijā – bez seguma, lauku ceļi.

Uzmanību slidens mitrā laikā


Uzmanību! Lietus laikā stāvās nogāzes var būt slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS

Peļļu taka


 

NOKĻŪŠANA

Pa šoseju A2/E77 Rīga-Veclaicene jādodas virzienā uz Igaunijas robežu. ~ 198 km jānogriežas uz Kornetiem. Pēc 3 km sasniedzams Kornetu centrs. Tālāk garām Druskām un Renciem pēc ~5 km sasniedzams ceļu krustojums ar norādi « Kornetu-Peļļu grava 1,3 km». Sekojot šai norādei, pēc 300 m sasniedzams takas sākums.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Peļļu taka


 

Robežsardze


Līdzi nepieciešami robežas šķērsošanai derīgi dokumenti.

CITA NODERĪGA INFO

Alūksnes novada Veclaicenes pagasta tūrisma informācijas punkts;

Jānis Prangels, tālr. +371 265202320

Telšu vietas: "Alejas" +371 28395087, "Jenši" +371 29363357

APSAIMNIEKOTĀJS

Alūksnes novada pašvaldība.

Atklāj Latviju no jauna