taka

ATRAŠANĀS VIETA

Slīteres nacionālais parks

Dundagas novada Dundagas pagasts

GPS KOORDINĀTES

X: 396793, Y: 6391549 / Lat: 57.6543903, Lon: 22.2704828

APRAKSTS

Šī taka Jūs vedīs pāris tūkstošus gadu senā vēsturē – tā izvietota pāri kangaru mugurām un vigu vēderiem. Kangari ir senas kāpas un vigas ir mitras starpkāpu ieplakas. Šāds komplekss radies laikos kad šeit vēl viļņojās jūra.

Pavasaros un rudeņos vigas piedzīvo pārvērtības – tās pieplūst ar ūdeni un kļūst par maziem sezonāliem ezeriņiem. Kādu brīdi Pīļu dīķa viga ir bijusi uzpludināta, bet nu jau ūdeņi nolaisti un viga atstāta dabisko plūdmaiņu varā. 

Taka aizvedīs līdz Pēterezeram, pa ceļam šķērsojot bijušā šaursliežu dzelzceļa paliekas.

Pastaigu iespējams turpināt pa ezera purvaino krastu, kur atrodamas vairākas aizsargājamas augu sugas.

Pēterezera taka

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 1 h

GARUMS

3,4 km

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periods.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

i-xii un 24 7


 

VEIDS

lokveida

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Virziena norādes

APVIDUS

nogāžu mežs, kangaru – vigu ainava, augstais purvs

GRŪTĪBU PAKĀPE

3/5 grūtība


 

takā ir gari kāpņu posmi.

SEGUMS

iestaigātas takas, laipas, kāpnes

Uzmanību slidens mitrā laikā


Uzmanību! Lietus laikā un ziemā segums/dēļu laipas var būt slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS

Pēterezera taka


 

NOKĻŪŠANA

Braucot ziemeļu virzienā no Dundagas pa autoceļu P125, pēc aptuveni 17 km, ceļa kreisajā pusē norāde uz Pēterezera taku. Turpat arī auto stāvlaukums.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Pēterezera taka


 

CITA NODERĪGA INFO

Slīteres nacionālais parks
Audio gids (var paiet 10-20 sekundes)
Video sižets 

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija. 

KF

Projekts "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" 

   

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna