Akmeņsalas tornis

ATRAŠANĀS VIETA

GPS KOORDINĀTES

X: 483201, Y: 6279884 / Lat: 56.662792, Lon: 23.725951

APRAKSTS

Jelgavā ir unikālas dabas vērtība – palienes pļavas un savvaļas zirgi. 19,2 metrus augstais skatu tornis ļauj gan labāk aplūkot zirgus, gan arī izbaudīt pilsētas panorāmu no cita skatpunkta. Atrodoties Pils salā starp divām upēm, nedzird pilsētas straujo ritmu, ir miera, klusuma, dabas harmonijas sajūta.

No skatu torņa sākas 3,2 km gara Veselības taka Pils salas ziemeļu virzienā, kas piemērota pastaigām, nūjošanai un velobraukšanai. Veselības takas darba laiks no plkst. 10.00 – 20.00. Uzturēšanās Veselības takā aizliegta putnu ligzdošanas laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, kad iespēja vērot savvaļas zirgus un putnus ir tikai no skatu torņa.

Pils salas tornis

VIDES PIEEJAMĪBA

Aizstājējattēls

Torņa pirmais līmenis pieejams apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un ar bērnu ratiņiem.

MAKSA

Bezmaksas.

ATVĒRTS

Aizstājējattēls

APVIDUS

Pļava, upe, upes piekraste, pilsēta

LABIEKĀRTOJUMS

Aizstājējattēls

NOKĻŪŠANA

Jādodas uz Pilssalas ielu 5 Jelgavā.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Aizstājējattēls
  • Skatu tornī vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 15 cilvēki.
  • Bērni tajā drīkst kāpt tikai pieaugušo pavadībā.
  • Personām alkohola vai narkotisko vielu reibumā tajā kāpt ir aizliegts.
  • Ejot pa kāpnēm, lūgums turēties pie margām, tāpat nedrīkst liekties pāri margām.
  • Atrodoties skatu tornī, ir aizliegts smēķēt un lietot atklātu uguni, mest lejā priekšmetus, šūpot to.
  • Negaisa vai stipra vēja laikā tornī kāpt vai uzturēties zem tā ir aizliegts, tāpat nevajadzētu to izmantot, ja pakāpieni un margas ir apledojuši vai pamanīti jebkādi kāpņu un citu konstrukciju bojājumi.

CITA NODERĪGA INFO

Tūrisma informācija Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā

APSAIMNIEKOTĀJS

Jelgavas pilsētas pašvaldība. Operatīvās informācijas centra bezmaksas tālrunis 8787.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar Jelgavas operatīvās informācijas centru pa bezmaksas tālruni 8787.

Atklāj Latviju no jauna