Akmeņsalas tornis

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas parks Dvietes paliene

Gulbji, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads
Skatīt vairāk

GPS KOORDINĀTES

X: 635513, Y: 6215737 / Lat: 56.0675769, Lon: 26.1768000

APRAKSTS

Dvietes paliene ir viena no lielākajām palieņu pļavu platībām Eiropā – šeit nepilnu 5000 hektāru platībā jau sākotnēji ļoti vērtīga īpaši aizsargājama dabas teritorija pēc dažādu biotopu kvalitātes atjaunošanas pasākumu veikšanas kļuvusi vēl vērtīgāka. Šī ir viena no bagātākajām putnu vietām Latvijā.Te lieliski dzīvošanas apstākļi griezēm, ormanīšiem, ķikutiem, dumbrcāļiem, mērkaziņām... Ieraugāmi mazie ērgļi, jūras ērgļi un melnie stārķi.

Putnu vērošana atkarīga no katras sezonas īpatnībām, bet ainavisko daudzveidību te var baudīt ikvienā gadalaikā.

 Visos gadalaikos apskates vērtas ir savvaļas zirgu un govju ganības un paši dzīvnieki, kuru uzdevums ir nepieļaut auglīgo palieņu pļavu aizaugšanu ar krūmiem.

 Bet ir vēl kādi lidoņi, kurus ir vērts braukt lūkoties uz Dvieti – spāres! Šī ir ideāla dzīvesvieta spārēm – dažādo ūdeņu tuvums spāru kāpuru attīstībai un krūmi, kas nodrošina nepieciešamo aizsegu – tām šeit ļauj koncentrēties neparastā krāšņumā un skaitā.

Putnu salas tornis

VIDES PIEEJAMĪBA

Tornis nav pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.

Bet eļotājiem ar kustību traucējumiem nokļūšanai līdz savvaļas dzīvnieku aplokam piedāvā specializētus ratiņus.

MAKSA

Bezmaksas.

ATVĒRTS

Aizstājējattēls

APVIDUS

Pļavas, mežmala

LABIEKĀRTOJUMS

Aizstājējattēls

NOKĻŪŠANA

No ceļa Ilūkste - Birži pie norādes “Savvaļas zirgi un govis, Informācijas centrs “Gulbji”, Bebra ekspozīcija” brauc 1,0 km līdz “Gulbju” stāvlaukumam. Attālums no stāvlaukuma līdz platformai – 100 m.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Aizstājējattēls

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

Biedrība "Dvietes senlejas pagastu apvienība"

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna