taka

ATRAŠANĀS VIETA

AAA VECLAICENEdabas liegums Korneti - Peļļi,

Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts, Korneti.

GPS KOORDINĀTES

Takas sākums: X:676281, Y:6386820 / Lat:57.5893127, Lon:26.9491646

APRAKSTS

Dabas taka sākas pretim Veclaicenes pagasta pārvaldei Ievas ezera krastā, tā apmet loku ap Ievas, Trumulīša , Raipala ezeriem un pa meža ceļiem, kas sakrīt ar marķētu velomaršrutu, atgriežas Kornetos.

Raipala ezera taka

Raipala ezers. Foto: Jānis Škapars

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

150 Veclaicene - Apkārt Dēliņkalnam


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

Apmēram 3 stundas.

GARUMS

~8 km. Iespējams iziet arī īsāku, ap 3 km garu posmu, šķērsojot Trumulīša–Raipala satekupi pie «Raudiņu» mājām.

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Baltas plāksnītes ar zaļu apli vidū; virzienu norādes

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periodā.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

Visu gadu

VEIDS

Lokveida.

APVIDUS

Meža ceļi, mežā attīrītas takas, ezera krasta tauvas josla, ciemata iela.

GRŪTĪBU PAKĀPE

1.5 grūtība


 

SEGUMS

Bez speciāli veidota seguma.

LABIEKĀRTOJUMS

Raipala ezera taka


 

NOKĻŪŠANA

Braucot pa Vidzemes šoseju A2 virzienā uz Igaunijas robežu, ~ 198 km jānogriežas pa kreisi sekojot norādei «Korneti 3km».  

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Ķirbižu meža taka

 

 

Uzmanību slidens mitrā laikā


 

CITA NODERĪGA INFO

Alūksnes novada Veclaicenes pagasta tūrisma informācijas punkts;
Gids: Jānis Prangels, tālr. +371 265202320.

telts


“Mišās” +371 29480327, “Raudiņas” +371 29328935

Raipala ezera taka


“Vārpas” +371 26186570

APSAIMNIEKOTĀJS

Veclaicenes pagasta pārvalde un Dabas aizsatrdzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija. 

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju

Atklāj Latviju no jauna