taka

ATRAŠANĀS VIETA

Aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļgauja

Randati, Virešu pagasts, Apes novads. 

GPS KOORDINĀTES

X: 640914, Y: 6369772 / Lat: 57.4487279, Lon: 26.3482689

APRAKSTS

Valsts nozīmes ģeoloģiskais dabas piemineklis Randātu klintis un Tilderu krauja.

Randātu klintis atrodas gaujas labajā krastā un tiek uzskatītas par augstāko dolomīta atsegumu Latvijā, tās paceļas 25 m virs Gaujas.

Klinšu Z daļā atrodas veci dolomīta karjeri.

Tilderu krauja atrodas gaujas kreisajā krastā, to var apskatīt izstaigājot Tilderu dabas taku.

Randatu taka

Dabas piemineklis RANDATU DOLOMĪTA ATSEGUMI. Foto: Līga Ločmele

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

45 minūtes.

GARUMS

1,2 km

TAKAS SHĒMA

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII. Plūdu laikā nav izejams takas posms gar Gaujas krastu.

VEIDS

Lokveida.

APVIDUS

Gaujas upes krasts, krastmalas mežs, pļava.

GRŪTĪBU PAKĀPE

3/5 grūtība


 

SEGUMS

Iemīta taka, kāpnes.

Uzmanību slidens mitrā laikā


Uzmanību! Mitros laika apstākļos var būt slides.

LABIEKĀRTOJUMS

Parking
infocentrs


 

NOKĻŪŠANA

Braucot pa Vidzemes šoseju A2, E77, Virešos jānogriežas, sekojot norādei «Randatu klintis».

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Randatu taka


 

CITA NODERĪGA INFO

Virešu pagasta pārvalde, tālr. +371 26 256 041.
Dabas aizsardszības pāvaldes vides inspektore Rūta Zepa +371 26 361 362

APSAIMNIEKOTĀJS

Virešu pagasta pārvalde. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā adminsitrācija.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju

Atklāj Latviju no jauna